စိန္​နဲ႔ပတ္​သက္​လို႔ ​ေဆာင္​ရန္​ေရွာင္​ရန္​​မ်ား

စိန္​နဲ႔ပတ္​သက္​လို႔ ​ေဆာင္​ရန္​ေရွာင္​ရန္​​မ်ား google.com

မည္သူမဆို စိန္ကိုလက္စြပ္အျဖစ္ ဝတ္ဆင္ပါက လက္ခလယ္တြင္သာဝတ္ဆင္ရမည္။

ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ လက္ထပ္ လက္စြပ္ ( wedding ring) ကို လက္သူၾကြယ္တြင္ဝတ္ပါ။ လက္မတြင္ဝတ္ပါက နာမည္ပ်က္ကံဆိုး၏။ လက္ညိွဳးတြင္ ဝတ္ပါက ေဘးရန္အႏၲရာယ္မ်ား၍ ေၾကကြဲရမည္။ လက္ထပ္လက္စြပ္မဟုတ္ေသာ အျခားစိန္လက္စြပ္ကို လက္သူၾကြယ္တြင္ဝတ္ပါက မနာလိုသူ၊ ရန္သူေပါမ်ားမည္။ အတင္းေျပာဆိုခံရတတ္သည္။ လက္သန္းတြင္ဝတ္ပါက လာဘ္ပိတ္၊ ေငြမၿမဲ၊ လုပ္သမွ်အခက္အခဲႀကံဳတတ္၏။ လက္ခလယ္တြင္ဝတ္ပါက အလြန္ေကာင္း၏။

 

စိန္ကိုတန္းစီ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝန္းဝိုင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလံုးေရမ်ားစြာသံုး၍ လက္ဝတ္ရတနာျပဳေသာ္ () ဂဏန္းအေရအတြက္ ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၇၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၇....စသည့္အေရတြက္ႏွင့္ျပဳလုပ္ရမည္။ စံုဂဏန္းျပဳပါက ခိုက္တတ္၏။

 

စိန္ကို မဟူရာႏွင့္တြဲ၍ လက္ဝတ္ရတနာ မျပဳအပ္။ အျခားေသာ ရတနာေက်ာက္ႏွင့္ တြဲ၍ျပဳႏိုင္၏။ အျခားရတနာတြဲပါက အျခားေက်ာက္ကို အလယ္ထားၿပီးစိန္ႏွင့္ရံျခယ္ကာဝတ္ရမည္။ စိန္ကိုအလယ္ထားၿပိး အျခားေက်ာက္ႏွင့္ရံပါက ဝယ္သူတြင္ခိုက္္တတ္သည္။

 

စိန္တြင္ရွိေသာ သိဒိၶဓာတ္အားေကာင္းေစရန္ စိန္ဝတ္ဆင္ေသာသူသည္ စိန္ကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းျပဳဖို႔ အခ်ိန္ () ခ်ိန္ရွိပါသည္။

 

၁။ ဝတ္ဆင္သူ၏ေမြးေန႔နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီအတြင္း

၂။ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၆ နာရီမွ ၇း၃၀ နာရီအတြင္း

၃။ တနလၤာေန႔ နံနက္ ၇း၃၀ နာရီ မွ ၉ နာရီအတြင္း

၄။ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ မွ ၉ နာရီအတြင္း

၅။ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၇း၃၀ နာရီ မွ ၉ နာရီအတြင္း

 

ေဖာ္ျပပါ ငါးရက္မွတစ္ေန႔ေန႔သည္ လျပည့္ေန႔ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ပါကသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္ စိန္ကိုသိဒိၶဖြင့္ရပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အဂၤါေန႔ေမြးေသာသူတစ္ဦးသည္ ျပကၡဒိန္တြင္ အဂၤါေန႔ႏွင့္လျပည့္ေန႔တိုက္ဆိုင္ေသာ ေန႔၏ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီအတြင္း မိမိဝတ္ဆင္ေသာ စိန္ကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းျပဳရမည္။

 

လျပည့္ေန႔သည္ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ၊ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာေန႔တို႔ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ပါက ၎ေန႔ အသီးသီး၏ ပူးတြဲေဖာ္ျပပါ အခ်ိန္အတြင္းသန္႔စင္ျခင္းျပဳရမည္။စိန္ကိုေဆးေၾကာသန္႔စင္ေသာအခါတြင္ ႏြားႏို႔စိမ္းစစ္စစ္ႏွင့္ (၂၁) ႀကိမ္ေဆးရမည္။

 

၎ေနာက္ တေရာ္ကိုးထံုး၊ ကင္ပြန္းကိုးဆစ္ႏွင့္ျပဳေဆာင္ထားေသာ ေရတြင္ (၂၁) ႀကိမ္ေဆးပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းမရွိပါက သန္႔စင္ေသာေရတြင္ အေမႊးနံ႔သာ (ေရေမႊး) ႏွင့္ေရာ၍ေဆးေၾကာရမည္။ ၎ေနာက္စိန္ကို ကတီၲပါအနီေပၚတြင္ တင္ထားၿပီး စိန္ေရွ႕တြင္ အေမႊးတိုင္သံုးတိုင္ထြန္းပါ။ ထို႔ေနာက္မွဝတ္ဆင္ပါ။ စိန္၏ထူးျခားေသာတန္ခိုးအာနိသင္ကို ထင္ရွားစြာရရွိပါလိမ့္မည္။

 

Credit : Original Writer

Myanmar Wedding Guide

Read 290 times Last modified on Tuesday, 12 March 2019 13:37
Rate this item
(1 Vote)