Novotel Yangon Max

Novotel Yangon Max

Novotel Hotel  ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ ဟိုတယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ဟိုတယ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတယ္ဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးမွတ္တိုင္အနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဟိုတယ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Max Myanmar ကုမၸဏီမွ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Accor Group ကုမၸဏီမွ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိပါတယ္။

Novotel Hotel တြင္ ၂၉ စတုရန္းမီတာမွ ၇၅ စတုရန္းမီတာအထိ က်ယ္၀န္းသည့္ ဟိုတယ္ အခန္းေပါင္း ၃၆၆ ခန္းပါ၀င္ၿပီး အခန္းမ်ား၌ သဘာ၀အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာရရွိေစေသာ ေခတ္မီဒီဇိုင္းမ်ား၊ ေခတ္မီ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတုိ႔ျဖင့္ အဆင့္အတန္းမီစြာ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။

ဟုိတယ္တြင္ မဂၤလာခန္းမ၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ား အပန္းေျပေစရန္ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္း၊ Spa, တင္းနစ္ကြင္း၊ ေယာဂခန္းမ၊ ေရကူးကန္၊ ကေလးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေရကူးကန္ႏွင့္ အပန္းေျဖကစားရန္ေနရာတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ အေဆာက္အအံုတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ ၂၀၀ ထားႏိုင္ရန္ က်ယ္၀န္းသည့္ ကားပါကင္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ခန္းမ

Novotel Hotel ဟိုတယ္တြင္ မဂၤလာအခ်ိန္ကို မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီတစ္ခ်ိန္၊ ၁ နာရီမွ ၃ နာရီတစ္ခ်ိန္၊ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီ တစ္ခ်ိန္ ႏွင့္ ညပိုင္းတြင္ ညစာစားပြဲမ်ားလည္း က်င္းပႏိုင္ပါတယ္။

Novotel Hotel တြင္ မဂၤလာခန္းမ ၃ ခန္းရွိၿပီး ပုသိမ္မဂၤလာခန္းမ၊ ျပည္မဂၤလာခန္းမ၊ ရန္ကုန္မဂၤလာခန္းမဟူ၍ ခန္းမ ၃ ခန္းရွိပါတယ္။ ပုသိမ္ခန္းမတြင္ လူဦးေရ ၁၀၀ မွ ၁၈၀ အထိ၊ ျပည္ခန္းမတြင္ လူဦးေရ ၂၀၀ မွ ၂၈၀ ထိ၊ ရန္ကုန္ခန္းမတြင္ လူဦးေရ ၅၀၀ မွ ၈၀၀ အထိ ဆန္႔ေသာ ခန္းမမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အခန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

ခန္းမတစ္ခုစီတြင္ ရွိသင့္သည့္ လူဦးေရထက္နည္းေနလွ်င္ ခန္းမေၾကး ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ အထိ ရွိပါတယ္။ Novotel Hotel တြင္ မဂၤလာေဆာင္လွ်င္ စရံအျဖစ္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ကုိ အရင္ေပးေခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုလူဦးေရထက္ေက်ာ္လွ်င္ ခန္းမေၾကးမေပးရဘဲ အစားအေသာက္ေရြးခ်ယ္မႈအလိုက္ တစ္ေယာက္ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္သာ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

စဥ္

အမ်ဳိးအစား

တစ္ေယာက္ကုန္က်စရိတ္

မုန္႔ ၃ မ်ဳိး၊ ေကာ္ဖီ၊ လၻက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔

၁၇ ေဒၚလာ

မုန္႔ ၄ မ်ဳိး၊ ေကာ္ဖီ၊ လၻက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔

၁၈ ေဒၚလာ

မုန္႔ ၅ မ်ဳိး၊ ေကာ္ဖီ၊ လၻက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔

၁၉ ေဒၚလာ

မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနား အျပင္အဆင္ကိုေတာ့ ဟိုတယ္မွ အေကာင္းဆံုး ပန္းအလွဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။

လူဦးေရေပၚမူတည္၍ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အေျပာင္းအလဲရွိပါတယ္။ လူဦးေရ ၃၀၀ အထက္ဆိုရင္ မဂၤလာကိတ္ကိုလက္ဖြဲ႕အျဖစ္ေပးျခင္းႏွင့္ မဂၤလာေမာင္ႏွံ တစ္ညတာတည္းခိုခြင့္အျပင္ မနက္စာ ဘူေဖး ေကၽြးျခင္း စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။

Read 13792 times Last modified on Tuesday, 18 September 2018 15:05
Rate this item
(8 votes)