ျမက္ခင္းျပင္တြင္ မဂၤလာပြဲ က်င္းပလိုသူမ်ားအတြက္

ျမက္ခင္းျပင္တြင္ မဂၤလာပြဲ က်င္းပလိုသူမ်ားအတြက္

Chatrium Hotel

မဂၤလာညစာစားပြဲကို ေရကူးကန္ေဘးတြင္ လူဦးေရ ၁၅၀ ရွိလွ်င္ က်င္းပႏိုင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ ေရကူးကန္ေဘးက မဂၤလာညစာစားပြဲ က်င္းပႏိုင္တဲ့ ေနရာပါ။

 

ညစာစားပြဲ တစ္ေယာက္ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ က်သင့္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

အမွတ္ ၄၀၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

၀၁-၅၄၄၅၀၀၊ ၀၁-၅၄၄၄၀၀

 

ျမရိပ္ညိဳဟိုတယ္

 

ျမက္ခင္းျပင္တြင္ မဂၤလာပြဲက်င္းပလွ်င္ ဧည့္သည္အေယာက္ ၃၀၀ ေအာက္ဆိုလွ်င္ က်ပ္ ၅ သိန္းကို ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၃၀၀ အထက္ဆိုလွ်င္ ေပးစရာမလိုပါ။

 

မဂၤလာေဆာင္အတြက္ မဂၤလာပြဲမတိုင္ခင္ ၁၀ ရက္အလိုတြင္ အရင္စရံေငြအျဖစ္ ၅ သိန္းကို အရင္ေပးေခ်ထားရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေထာပတ္ထမင္းဆိုရင္လူတစ္ေယာက္အတြက္ ၁၅၀၀၀ က်ပ္

 

ဘူေဖးဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ၃၅၀၀၀ က်ပ္

 

တ႐ုတ္အစားအစာဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္

 

အမွတ္ ၂၀၊ ပုလဲလမ္းမႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

ဖုန္း - ၀၁-၅၄၈၃၁၀၊ ၀၁-၅၄၈၃၁၇

 

Inya Lake Hotel

 

ညစာစားပြဲအတြက္ International Buffet ဆိုလွ်င္ တစ္ေယာက္ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၃၀ မွ ၃၅ အထိရွိၿပီး Chinese Buffet ဆိုလွ်င္ တစ္ေယာက္ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၃၅ မွ ၄၀ အထိရွိပါတယ္။

 

ဟိုတယ္၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ မဂၤလာခန္းမအျပင္အဆင္၊ ေနာက္ခံစာတမ္းေရးထိုးျခင္း၊ wedding cake ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ နံနက္စာဘူေဖးအပါအ၀င္ တစ္ညတာတည္းခိုခြင့္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ဟိုတယ္မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

အခြန္အေနနဲ႔ ၀ီစကီတစ္လံုးကို ၁၀ ေဒၚလာ၊ ၀ိုင္တစ္ပုလင္းကုိ ၁၂ ေဒၚလာ

 

Soft Drink Package အေနနဲ႔ ၂ နာရီအတြင္း အခ်ဳိရည္ အခမဲ့ တစ္ဦးလွ်င္ ၃ ေဒၚလာ

 

Soft Drink Package ကို ယူပါက ယမကာအတြက္ အခြန္ေပးစရာမလိုပါ။

 

အမွတ္ ၃၇၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

၀၁-၉၆၆၂၈၆၆၊ ၀၁-၉၆၆၂၈၅၇

 

မွတ္ခ်က္။   အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲအနည္းငယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။

Read 2434 times Last modified on Tuesday, 18 September 2018 10:57
Rate this item
(3 votes)