မင္းကြန္းတိပိဋကနိကာယ

Monday, 18 September 2017 14:23

မင္းကြန္းတိပိ႑ကနိကာယ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

သုမဂၤလာရာမ လယ္တီ၀ိပႆ နာေက်ာင္းတိုက္

Wednesday, 22 February 2017 17:07

သုမဂၤလာရာမ လယ္တီ၀ိပႆနာေက်ာင္းတိုက္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊

ေရႊမင္းဝံရိပ္သာ

Wednesday, 01 February 2017 14:40

ေရႊမင္းဝံရိပ္သာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားအနီးတြင္

ေက်ာက္ဆည္ဓမၼာ႐ံု

Tuesday, 10 January 2017 13:44

ေက်ာက္ဆည္ဓမၼာ႐ံုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ယုဇနဟိုတယ္အနီးတြင္

မင္းကြန္းတိပိဋကနိကာယ

Monday, 02 January 2017 11:34

မင္းကြန္းတိပိဋကနိကာယ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါတယ္။

ပိဋကသံုးပံုနိကာယ္စာသင္တိုက္

Wednesday, 23 November 2016 15:16

ပိဋကသံုးပံု နိကာယ္စာသင္တိုက္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္

Thu Mingalar Yama Le Di Monastery

Tuesday, 25 October 2016 14:42

လယ္တီေက်ာင္းတိုက္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳိကၠဆံဘုရားအနီးမွာ

Inya Kan Pyar Monastery

Monday, 24 October 2016 16:25

အင္းယားကန္ဖ်ားေက်ာင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ျမ၀တီဓာတ္ဆီဆိုင္ေဘးလမ္း

Jivitadana

Friday, 09 September 2016 16:46

ဇီ၀ိတဒါန သံဃေဆး႐ံုႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္