Venue & Decoration

Friday, 14 October 2016 16:01

Wedding Venue - 2

မဂၤလာေနရာဆိုတာ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးကလည္း အဆင္ေျပၿပီး ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ လည္း

Friday, 14 October 2016 11:07

Karaweik Palace

Karaweik Palace သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကန္ေတာ္ႀကီး၀င္းအတြင္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါတယ္။

Thursday, 13 October 2016 15:34

ေလဟာျပင္လက္ထပ္ပြဲက်င္းပရာတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား - ၆

ေလဟာျပင္မွာ လက္ထပ္ပြဲက်င္းပတာေလာက္ ခမ္းနားထည္၀ါတာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္

Wednesday, 12 October 2016 13:55

Kandawgyi Palace Hotel

Kandawgyi Palace Hotel သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကန္ေတာ္ႀကီးကမ္းစပ္နား၊ ကန္ရိပ္သာလမ္း၊

Tuesday, 11 October 2016 15:22

ေလဟာျပင္လက္ထပ္ပြဲက်င္းပရာတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား - ၅

ေလဟာျပင္မွာ လက္ထပ္ပြဲက်င္းပတာေလာက္ ခမ္းနားထည္၀ါတာ မရွိပါဘူး။

Tuesday, 11 October 2016 13:11

Wedding Venue

မဂၤလာေနရာဆိုတာ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးကလည္း အဆင္ေျပၿပီး ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ လည္း

Monday, 10 October 2016 16:18

IBC Hall

I.B.C Hall သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း၊ အင္းယားကန္အနီး၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါတယ္။

Monday, 10 October 2016 14:27

ေလဟာျပင္လက္ထပ္ပြဲက်င္းပရာတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား - ၄

ေလဟာျပင္မွာ လက္ထပ္ပြဲက်င္းပတာေလာက္ ခမ္းနားထည္၀ါတာ မရွိပါဘူး။

Friday, 07 October 2016 16:11

Asia Plaza Hotel

Asia Plaza Hotel ဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၃၈ လမ္းထိပ္၊