Panda Hotel

Panda Hotel google.com

Panda Hotel သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဝါးတန္းလမ္းႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းေထာင့္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါတယ္။

ဟုိတယ္အေပၚစီးမွၾကည့္လွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားကိုလည္း ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေစ့စပ္မဂၤလာပြဲမ်ား၊ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲမ်ား၊ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမ်ား၊ ညစာစားပြဲမ်ား၊ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ပြဲမ်ား။ အစည္းအေဝးပြဲမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမိတ္ဆက္ပြဲမ်ား၊ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးပြဲမ်ား အစရွိသည့္ အခမ္းအနား အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္းက်င္းပႏိုင္ပါသည္။

မဂၤလာအခ်ိန္မ်ားမွာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီခြဲ၊ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီခြဲ၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ ၂ နာရီခြဲ၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီခြဲ အထိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အခ်ိန္ယူႏိုင္ပါသည္။

ခန္းမ

Panda Hotel တြင္ပုလဲခန္းမႏွင့္ ပတၱျမားခန္းမဟူ၍ ၂ခန္းရွိပါတယ္။ ပတၱျမားခန္းမကေတာ့ ၁၂ လႊာတြင္ရွိၿပီး ပုလဲခန္းမသည္ ၁၃ လႊာတြင္ ရွိပါတယ္။

ပုလဲခန္းမတြင္ ဧည့္သည္အေယာက္ ၄၀၀ ေက်ာ္ ဆန္႔ၿပီး ပတၱျမားခန္းမတြင္ ဧည့္သည္အေယာက္ ၅၀၀ ဆန္ပါတယ္။

ခန္းမေစ်းႏႈန္းမွာ လူဦးေရ ၂၅၀ ေအာက္ဆိုလွ်င္ က်ပ္ ၃ သိန္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၂၅၀ အထက္ဆိုလွ်င္ ခန္းမေၾကး ေပးစရာမလိုေပ။ စရံေငြအျဖစ္ ၅ သိန္းကို အရင္ေပးေခ်ရပါမယ္။

ေနာက္ခံစာတမ္းေရးထိုးျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ ၃ ေသာင္းျဖစ္ၿပီး ပန္းအိုးတစ္လံုးႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၃ ေသာင္း ျဖစ္ပါသည္။ သီးခ်င္းဖြင့္ေပးျခင္း (သုိ႔) လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲခမွာလည္း ၃ ေသာင္းက်ပ္ က်သင့္မွာပါ။

အစားအေသာက္

စဥ္

အမ်ိဳးအစား

တစ္ေယာက္ကုန္က်စရိတ္

မုန္႔ ၄ မ်ဳိး၊ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲမုန္႔

၅၄၀၀ က်ပ္

မုန္႔ ၅ မ်ဳိး၊ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲမုန္႔

၅၉၀၀ က်ပ္

Dim Sum ၄ မ်ဳိး၊ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲမုန္႔၊ ေရသန္႔၊ ထမင္းေၾကာ္ (သို႔) ေခါက္ဆြဲေၾကာ္

၅၉၅၀ က်ပ္

Dim Sum ၅ မ်ဳိး၊ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲမုန္႔၊ ေရသန္႔၊ ထမင္းေၾကာ္ (သို႔) ေခါက္ဆြဲေၾကာ္

၆၃၀၀ က်ပ္

ေထာပတ္ထမင္း (သို႔) ဒံေပါက္ (လိုက္ပြဲပါ)၊ ၾကက္သားဟင္း၊ ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္၊ ဟင္းခ်ဳိ၊ အခ်ဥ္၊ အခ်ဳိရည္၊ ေရသန္႔

၆၄၅၀ က်ပ္

ေထာပတ္ထမင္း (သို႔) ဒံေပါက္ (လိုက္ပြဲပါ)၊ ၾကက္သားဟင္း၊ ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္၊ ဟင္းခ်ဳိ၊ အခ်ဥ္၊ ေရခဲမုန္႔၊ ေရသန္႔

၆၉၅၀ က်ပ္

ညစာစားပြဲအတြက္ ဟင္းအမ်ဳိးေပါင္း ၈ မ်ဳိး၊ အခ်ဳိပြဲ၊ အခ်ဳိရည္၊ ေရသန္႔၊ ေရသန္႔ေရခဲႏွင့္ တစ္၀ိုင္းႏႈန္းကို က်ပ္ တစ္သိန္းခြဲ မွ တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဟိုတယ္မွ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္အျဖစ္ မိတ္ကပ္ျပင္ဆင္ရန္အခန္းႏွင့္ နားေနခန္းတို႔ကို အခမဲ့ ၂ နာရီ သံုးစြဲခြင့္ေပးပါတယ္။

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ပံုေသမဟုတ္ဘဲ ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါတယ္။

အမွတ္ ၂၀၅၊ ၀ါးတန္းလမ္းႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းေထာင့္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

၀၁-၂၁၂၈၅၀~၃၊ ၀၁-၂၂၉၃၅၈~၆၁

Myanmar Wedding Guide

Read 950 times Last modified on Tuesday, 18 September 2018 10:52
Rate this item
(1 Vote)