မဂၤလာဧည့္ခံပြဲဆုိတာ မိသားစုေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ့စုစုစည္းစည္းျပန္လည္ေတြ ့ဆံုၾကတဲ့ ပြဲတစ္ခုပါပဲ။

Published in Tips