သင့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္သက္တမ္းဟာ အနည္းဆံုး အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ရွိသြားၿပီဆုိပါစုိ႔။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ သင္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့

Published in Tips

သုေတသနပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသားစံုတြဲ ၁၆၉ ေယာက္ကုိေမးျမန္းစံုစမ္းရာမွာ

Published in Tips

ပထမဆံုးျမင္ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္တဲ့ျမင္ျမင္ခ်င္းအခ်စ္ဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလားလို႔ေမးစရာရွိပါတယ္။

Published in Tips