သုေတသနပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသားစံုတြဲ ၁၆၉ ေယာက္ကုိေမးျမန္းစံုစမ္းရာမွာ

Published in Tips

ပထမဆံုးျမင္ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္တဲ့ျမင္ျမင္ခ်င္းအခ်စ္ဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလားလို႔ေမးစရာရွိပါတယ္။

Published in Tips