Pre Wedding

Tuesday, 27 September 2016 17:08

မဂၤလာပြဲၿပီးစီးခ်ိန္လုပ္ေဆာင္စရာအခ်က္မ်ား

မဂၤလာပြဲၿပီးစီးသည့္ေနာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္စရာအမ်ားအျပား ၿပီးသြားသည့္ေနာက္ အၿပီးသတ္စရာမ်ားနဲ႔
Friday, 26 August 2016 14:05

မဂၤလာအခမ္းအနားဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္သူေရြးခ်ယ္ျခင္း

မဂၤလာပြဲမတိုင္ခင္ အခမ္းအနားကို အစမွအဆံုးထိ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္သူကို အရင္ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။
Tuesday, 23 August 2016 15:46

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ စံုစမ္းေမးျမန္းထားရန္ အခ်က္မ်ား

ယေန႔တင္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ မဂၤလာမေဆာင္ခင္ စံုစမ္းေမးျမန္းရမည့္ အခ်က္မ်ား အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။