မဂၤလာမေဆာင္ခင္ စံုစမ္းေမးျမန္းထားရန္ အခ်က္မ်ား

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ စံုစမ္းေမးျမန္းထားရန္ အခ်က္မ်ား

ယေန႔တင္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ မဂၤလာမေဆာင္ခင္ စံုစမ္းေမးျမန္းရမည့္ အခ်က္မ်ား အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

မဂၤလာေဆာင္မည့္ မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ျပဳလုပ္မည့္ မဂၤလာပြဲအခမ္းအနားတစ္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ ရွာေဖြထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းထားရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ -

- မဂၤလာေဆာင္က႑ပါသည့္ မဂၢဇင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈျခင္း

- သတင္းစာတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္ရန္ ဆိုဒ္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

- လက္ထပ္လက္စြပ္ ၀ယ္ယူရန္ လက္၀တ္ရတနာဆိုင္ကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

- မဂၤလာေဆာင္အစီအစဥ္ပါသည့္ website links မ်ားႏွင့္ facebook မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ေလ့လာထားျခင္း

- မဂၤလာပြဲအခမ္းအနား အစီအစဥ္ ျပသသည့္ တီဗီ channel မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈျခင္း

- မဂၤလာ၀တ္စံု ငွား/ခ်ဳပ္မည့္ ဆိုင္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

- မိတ္ကပ္၊ ဆံပင္ ျပင္ဆင္မည့္သူမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

- ဓာတ္ပံု ႐ိုက္မည့္သူမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

- ဗီဒီယို ႐ိုက္ကူးမည့္သူမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

- ပန္းအလွျပင္သည့္ ဆိုင္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

- ေတးဂီတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုေတာ္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

- အခမ္းအနားမွဴး လုပ္သည့္သူမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

- ဟိုတယ္၊ Restaurant၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ခန္းမ တို႔ကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

- ဖိတ္စာႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ ျပဳလုပ္မည့္ဆိုင္ကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

- မဂၤလာပြဲအသံုးအေဆာင္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

အစရွိသျဖင့္ မဂၤလာေမာင္ႏွံ၏ လွပတဲ့ အနာဂတ္အိပ္မက္ကေလးကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို သိထားရန္ အတြက္ ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 17:56
Rate this item
(2 votes)