မဂၤလာအခမ္းအနားဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္သူေရြးခ်ယ္ျခင္း

မဂၤလာအခမ္းအနားဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္သူေရြးခ်ယ္ျခင္း

မဂၤလာပြဲမတိုင္ခင္ အခမ္းအနားကို အစမွအဆံုးထိ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္သူကို အရင္ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။

မဂၤလာေဆာင္မည့္ သတို႔သား၊ သတုိ႔သမီးတို႔အတြက္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ မိဘေဆြမ်ဳိးရင္းျခာမ်ားအထဲမွ စီမံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

သတို႔သား၊ သတို႔သမီးတို႔က ၎တုိ႔၏ သူငယ္ခ်င္း (သို႔) အစ္ကိုတစ္ဦးကို အေသးစိတ္ စီမံေပးဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။

ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္သူကို အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ဦးေရြးခ်ယ္ထားရင္ အဆင္ေျပႏိုင္ပါ တယ္။

ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္သူ တစ္ဦးစီကို ဘယ္သူက ဘာလုပ္ေပးရမယ္ဆိုတာမ်ဳိးကို တာ၀န္တိတိက်က် ေရြးေပးထားရင္ ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။

ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္သူက မဂၤလာအစီအစဥ္ေတြအားလံုးကို ကာယကံရွင္ေတြရဲ႕ကိုယ္စား အေသးစိတ္ အခ်ိန္ေပးၿပီး လုပ္ေပးႏိုင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။

ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္သူက သတုိ႔သား၊ သတုိ႔သမီးအတြက္ မဂၤလာအ၀တ္အစား ၀ယ္တာ၊ စမ္း၀တ္ၾကည့္တာ၊ ဖိတ္စာ ဖိတ္တာ၊ ညစာစားပြဲလုပ္တာကအစ လုိက္လုပ္ေပးဖုိ႔လိုပါတယ္။

မဂၤလာအခမ္းအနားကို စီမံေပးၿပီး ပြဲမစခင္ မဂၤလာလက္စြပ္၊ လက္ကိုင္ဗန္း ကိုင္ေပးတာမ်ဳိး၊ ေလွ်ာက္လမ္းတြင္ စီတန္းၿပီးထြက္ဖို႔ အစီအစဥ္တက် လူေတြကို စီစဥ္ေပးတာမ်ဳိးတို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္သူက လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မွာ အသိသက္ေသ လက္မွတ္ထိုးေပးတာမ်ဳိး၊   အခမ္းအနားမွာ ဦးေဆာင္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳဆုေတာင္းေပးတာမ်ဳိး ဒါမ်ဳိးေတြကို အားလံုးနားလည္ စီမံေပးႏိုင္တဲ့ လူမ်ဳိးကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 17:56
Rate this item
(2 votes)