မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ႀကိဳတင္ေမးျမန္းစံုစမ္းထားရန္

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ႀကိဳတင္ေမးျမန္းစံုစမ္းထားရန္

မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ား မိမိတို႔၏ မဂၤလာပြဲႀကီးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ မဂၤလာမေဆာင္ခင္

ႀကဳိတင္စံုစမ္းေမးျမန္းထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

- မဂၤလာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မဂၢဇင္းမ်ား

- မဂၤလာအစီအစဥ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား

- မဂၤလာအစီအစဥ္ တီဗီ႐ိႈးမ်ား

- မဂၤလာ၀တ္စံုဆိုင္မ်ား

- မိတ္ကပ္၊ ဆံပင္ဆိုင္မ်ား

- ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုဆိုင္မ်ား

- ပန္းအလွျပင္သည့္ဆိုင္မ်ား

- ေတးဂီတႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

- အခမ္းအနားမွဴးမ်ား

- ဟိုတယ္၊ ခန္းမႏွင့္ ပန္းၿခံ အစရွိသည္မ်ား

- ဖိတ္စာႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ လုပ္သည့္ဆိုင္မ်ား

- မဂၤလာပြဲအသံုးအေဆာင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

- ေၾကာ္ျငာထည့္ရန္ သတင္းစာမ်ား

- လက္၀တ္ရတနာဆိုင္မ်ား

အစရွိသည့္ ပြဲအစမွ အဆံုးထိ မဂၤလာပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ႀကိဳတင္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းထားလွ်င္ တကယ့္ မဂၤလာေဆာင္သည့္အခ်ိန္အတြက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူမွာျဖစ္ပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 17:46
Rate this item
(1 Vote)