မဂၤလာပြဲၿပီးစီးခ်ိန္လုပ္ေဆာင္စရာအခ်က္မ်ား

မဂၤလာပြဲၿပီးစီးခ်ိန္လုပ္ေဆာင္စရာအခ်က္မ်ား

မဂၤလာပြဲၿပီးစီးသည့္ေနာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္စရာအမ်ားအျပား ၿပီးသြားသည့္ေနာက္ အၿပီးသတ္စရာမ်ားနဲ႔

ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား တန္းစီၿပီးလာပါလိမ့္ဦးပါမယ္။

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား၊ ေက်းဇူးတင္လႊာမ်ား၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုအေခြေရြးရန္၊ အိမ္ေနရာအသစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း အစရွိသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား အမ်ားႀကီး တန္းစီေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ မဂၤလာပြဲအၿပီး ခဏေလးေတာ့ အနားယူၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးစဥ္ကိုလည္း အနီးအနားသြားမွာလား၊ ေမြးရပ္ေျမျပန္မွာလား၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ေတြသြားသြားမွာလား၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခ၊ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းေတြလား ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားသင့္ပါတယ္။

မဂၤလာဦးညေနရာ၊ ကားႀကိဳပို႔အစီအစဥ္၊ ထြက္ခြာမည့္ေလယာဥ္၊ ထြက္ခြာခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္ ေရာက္ရွိမည့္အခ်ိန္ေနရာတို႔ကို စီစဥ္ထားသင့္ပါတယ္။

ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးစဥ္မွ ျပန္လာမည့္ေလယာဥ္ အခ်ိန္ေနရာ၊ ေရာက္ရွိမည့္အခ်ိန္ေနရာႏွင့္ ေလဆိပ္ႀကိဳပို႔အတြက္လည္း စီစဥ္ထားသင့္ပါတယ္။

မဂၤလာေမာင္ႏွံတို႔ ပ်ားရည္ဆမ္းထြက္မည့္ အခ်ိန္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္တို႔ကိုလည္း မိသားစုမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ဖို႔ မေမ့ပါႏွင့္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 17:54
Rate this item
(1 Vote)