သီတဂူ၊ မဂၤလာ၀တ္စံု၊ ရတနာ၊ Photo Video ႏွင့္ မဂၤလာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

သီတဂူ၊ မဂၤလာ၀တ္စံု၊ ရတနာ၊ Photo Video ႏွင့္ မဂၤလာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ား သီတဂူ၊ မဂၤလာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ က်ပ္ သံုးသိန္းတန္ Package တြင္

ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ား ရႏိုင္ပါတယ္ -

 

က်ပ္ သံုးသိန္းတန္ Package တြင္

 

-       သတို႔သား၀တ္စံု (ေတာင္ရွည္၊ တိုက္ပံု၊ ေခါင္းေပါင္း)

 

-       သတို႔သမီး၀တ္စံု ငွား

 

-       လက္၀တ္ရတနာတစ္ဆင္စာ

 

-       ေခါင္းဆံထုိး (သို႔မဟုတ္) ေခါင္းပန္း

 

-       လက္ကိုင္ပန္းႏွင့္ ရင္ကပ္ပန္း တစ္စံု ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Photo & Video Service လိုအပ္ပါက 4 x 6 size ပံု (၇၀)၊ DVD – 2 ခ်ပ္ (ကင္မရာ ၁လံုး) အတြက္ကို က်ပ္ ႏွစ္သိန္း ထပ္မံက်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:21
Rate this item
(1 Vote)