လက္ထပ္လက္စြပ္၀ယ္ယူရာတြင္ စဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္ - ၆

လက္ထပ္လက္စြပ္၀ယ္ယူရာတြင္ စဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္ - ၆

မဂၤလာေမာင္ႏွံေတြအေနနဲ႕ မဂၤလာလက္ထပ္လက္စြပ္ေလးဝယ္ဖို႔ ေစ်းဝယ္ထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ

ေရြးခ်ယ္စရာေတြ မ်ားစြာနဲ႔ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။

မဂၤလာတရားနဲ႔အညီ မဂၤလာေဆာင္ၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားဟာ ကတိသစၥာတရားကို တိုင္တည္သက္ေသျပဳတဲ့အေနနဲ႔ မဂၤလာလက္ထပ္လက္စြပ္ေလးေတြကို အျပန္အလွန္ဝတ္ဆင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မဂၤလာလက္ထပ္လက္စြပ္အမ်ားစုက အေသးစိတ္ ဒီဇိုင္းေဖာ္ ျပဳလုပ္ထားၾကတာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလက္စြပ္ေလးရဲ႕ အေသးစိတ္လွပမႈနဲ႔ တစ္မူထူးျခားတဲ့ ပံုစံေလးက မဂၤလာေမာင္ႏွံတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားအျဖစ္ လက္ထပ္ပြဲေလးမွာ ဝင့္ၾကြားထင္ရွားေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ထပ္လက္စြပ္၏ ထင္ရွားေပၚလြင္မႈအေပၚ ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။

အမွတ္မထင္ ထားလို႔ရတဲ့ အရာမဟုတ္ဘဲ မဂၤလာေမာင္ႏွံရဲ႕ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြမွာ လွပဝင့္ၾကြားစြာနဲ႕တည္ရိွေနမယ့္ အရာျဖစ္တာေၾကာင့္ ထည္ဝါေတာက္ပမႈနဲ႔အတူ မဂၤလာေမာင္ႏွံတို႕ရဲ႕ က်က္သေရကို တိုးေစမွာျဖစ္ပါတယ္။


Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 17:44
Rate this item
(1 Vote)