လက္ထပ္လက္စြပ္၀ယ္ယူရာတြင္ စဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

လက္ထပ္လက္စြပ္၀ယ္ယူရာတြင္ စဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

မဂၤလာတရားနဲ႔အညီ မဂၤလာျပဳၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားဟာ ကတိသစၥာတရားကို

တိုင္တည္သက္ေသျပဳတဲ့အေနနဲ႕ မဂၤလာလက္ထပ္လက္စြပ္ေလးေတြကို အျပန္အလွန္ဝတ္ဆင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီလို အခ်ိန္အခါသမယမွာ ေမာင္ႏွံတို႔အတြက္ မဂၤလာမႈျပဳၾကမယ့္ ဒီမဂၤလာလက္စြပ္ေလးေတြ ဟာ အရမ္းကို အဓိပၸာယ္ရိွပါတယ္။

 

မဂၤလာေမာင္ႏွံေတြအေနနဲ႕ မဂၤလာ လက္ထပ္လက္စြပ္ေလးဝယ္ဖို႔ ေစ်းဝယ္ထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေရြးစရာေတြ မ်ားစြာနဲ႔ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။

 

တခ်ဳိ႕သတို႕သား၊ သတို႕သမီးေတြဟာ ဒီလို မဂၤလာလက္စြပ္ေလးကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ လွပျပည့္စံုတဲ့ လက္စြပ္ေလးတစ္စံုရရိွဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု ယူတတ္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

 

လက္ထပ္လက္စြပ္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ေရႊျဖဴ၊ ပလက္တီနမ္၊ အဝါေရာင္ေရႊ၊ တိုင္ေတနီယမ္၊ အၿဖိဳက္နက္တို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္၍ ဝတ္ဆင္ၾကတာမ်ားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

ေရႊျဖဴ၊ ပလက္တီနမ္ႏွင့္ အဝါေရာင္ေရႊတို႕ဟာ အရည္အေသြးျမင့္ၿပီး အဆင့္အတန္းရိွေပမယ့္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ အၿဖိဳက္နက္နဲ႔ တိုင္ေတနီယမ္တို႔က ပို၍ ေခတ္မီလွပေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေရႊႏွင့္ ပလက္တီနမ္တို႔ိက ေခတ္မီၿပီး ၀တ္ဆင္သူမ်ားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:03
Rate this item
(1 Vote)