သတုိ႔သမီးမ်ား ႏႈတ္ခမ္းသားစိုေျပေစဖုိ႔ ဘယ္လိုႏႈတ္ခမ္းနီကို ေရြးမလဲ

သတုိ႔သမီးမ်ား ႏႈတ္ခမ္းသားစိုေျပေစဖုိ႔ ဘယ္လိုႏႈတ္ခမ္းနီကို ေရြးမလဲ google.com

ႏႈတ္ခမ္းနီ၀ယ္မယ္ဆိုရင္ ႏႈတ္ခမ္းနီရဲ႕ ပါ၀င္ပစၥည္းေတြမွာ moisturizer ကုိ ႏႈတ္ခမ္းသားအတြက္

အစိုဓာတ္ထိန္းေပးမယ့္ အရာမ်ဳိးေတြ ပါ၀င္ရမွာျဖစ္သလို ပ်ားဖေယာင္းလို ေစးကပ္တဲ့အရာေတြနဲ႔ အဆီတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ပါ၀င္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အဲဒီ ႏႈတ္ခမ္းနီမွာ SPF လည္း ပါ၀င္မွာျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလးအမ်ားစု ကိုယ့္ႏႈတ္ခမ္းသားေတြကို ေနေလာင္ျခင္းကေန ကာကြယ္ရမယ္ဆိုတာကို ေမ့တတ္ၾကပါတယ္။

 

ေစ်းကြက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြက လိုအပ္ခ်က္ေတြေကာ မလိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြပါ ထည့္ၿပီး ဖန္တီးထားတာေၾကာင့္ ႏႈတ္ခမ္းသားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစတာက နည္းနည္းနဲ႔ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစတာက မ်ားမ်ားျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

 

ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း

 

ႏႈတ္ခမ္းနီ၀ယ္မယ္ဆုိရင္ ရနံ႔ပါ၀င္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီကို မေရြးခ်ယ္သင့္ပါ။ ရနံ႔ပါ၀င္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီက ႏႈတ္ခမ္းသားေတြအတြက္ ယားယံျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေစႏိုင္ပါတယ္။

 

ရနံ႔ပါ၀င္မႈမ်ားေလ ပိုအႏၱရာယ္ရွိေလပါပဲ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရနံ႔သင္းတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီကို မ၀ယ္ယူသင့္ေပ။

 

ႏႈတ္ခမ္းနီ၀ယ္ယူရာတြင္လည္း ပူရွိန္းတဲ့ခံစားမႈမ်ဳိးရႏိုင္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီကို မ၀ယ္ယူသင့္ေပ။

 

ပူရွိန္းပါတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီးကို ေရရွည္အသံုးျပဳလုိ႔ရွိရင္ ႏႈတ္ခမ္းသားမဲလာတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 14:57
Rate this item
(1 Vote)