မဂၤလာပြဲသတင္းကို သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာဖို႔အခ်က္မ်ား

မဂၤလာပြဲသတင္းကို သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာဖို႔အခ်က္မ်ား

ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းၿပီးစီးေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲျပဳလုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္းေၾကညာ ျခင္း၊

စုလ်ားရစ္ပတ္ မဂၤလာပြဲအခမ္းအနားက်င္းပၿပီးစီးေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းအတြက္ ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ားျဖစ္တဲ့ ေၾကးမံု သတင္းစာ၊ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၊ ျမ၀တီသတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ မဂၤလာပြဲ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို မည္သည့္ ဆိုက္ျဖင့္ ထည့္ခ်င္သည္ကို အရင္ဆံုးထည့္ သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

 

ယင္းအျပင္ ျပည္တြင္း သတင္းစာမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ရႏိုင္မည့္ရက္တုိ႔ အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။

 

ေၾကာ္ျငာထည့္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္သူ၊ ေနာက္ဆံုးေပးပို႔ရမည့္ရက္၊ ေစ်းႏႈန္း၊ ေဖာ္ျပမည့္ဓာတ္ပံု၊ ေရးသားေဖာ္ျပခ်င္သည့္ စာသားမ်ားကို ထည့္သြင္းသင့္ပါတယ္။

 

ေၾကာ္ျငာထည့္ရာတြင္လည္း မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာပါ အပါယူသြားရပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သတင္းစာတိုက္မွ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

         

         

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 14:50
Rate this item
(1 Vote)