မိန္းကေလးေတြ စိတ္ေကာက္တတ္တဲ့ အမူအက်င့္မ်ား

မိန္းကေလးေတြ စိတ္ေကာက္တတ္တဲ့ အမူအက်င့္မ်ား google.com

အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္း

 


မိန္းကေလးေတြ စိတ္ေကာက္ ၿပီဆိုတာနဲ႔ သူခ်စ္သူနဲ႔ပတ္သက္သမွ်ကို အဆက္အသြယ္ အကုန္ျဖတ္ပစ္ၾက ပါတယ္။

 

Facebook မွာ အေကာင့္ျဖတ္ပစ္ျခင္း၊ Viber, Phone ရွိသမွ် အားလံုးဘေလာ့ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

 

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ တိတ္တဆိတ္ေလး ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမွာေပါ့။ အဲ့ဒီလို စိတ္ေကာက္တာနဲ႔ ရွိသမွ် အဆက္အသြယ္အကုန္ျဖတ္ၿပီး ေကာက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။


.
စိတ္ႀကီးျခင္းမိန္းကေလးေတြ စိတ္ေကာက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ တစ္ကိုယ္လံုးက စိတ္ႀကီးၿပီး မာမာတင္းတင္း ႀကီးျဖစ္သြားၿပီး အဲ့အခ်ိန္ သူ႔လက္ကို သြားဆြဲၾကည့္ မရဘူး။ မာမာတင္းတင္းႀကီးလုပ္ထားတာ။

 

သူ႔ပုခံုးကို ကိုယ့္ဘက္ယိမ္းေအာင္ အသာဆြဲၿပီး တြန္းၾကည့္လို႔ေတာင္မရဘူး။ တင္းထားတာ။ အဲ့ဒီလို စိတ္ေကာက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ သူတို႔တစ္ကိုယ္လံုးကို မာတင္းထားတတ္ၾကပါတယ္။


.
အစာငတ္ခံျခင္း


တစ္ခါတစ္ေလ မိန္းကေလးေတြက ကိုယ့္ခ်စ္သူကိုအစာငတ္ခံၿပီး စိတ္ေကာက္တာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

 

သူဘာေကၽြးေကၽြး လံုးဝမစားဘူး။ ေရလည္း မေသာက္ဘူး။ ကြယ္ရာေတာ့ စားခ်င္စားလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ေရွ႕ေတာ့ ဘာမွမစားဘူး။

 

အဲ့လို ဘာမွ မစား မေသာက္ဘဲ အငတ္ခံ ေကာက္တတ္တဲ့ ေကာင္မေလးေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။

 


Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:17
Rate this item
(1 Vote)