၀ါကၽြတ္မဂၤလာေဆာင္မည့္သူမ်ားအတြက္ မဂၤလာ၀တ္စံုႏွင့္ ပြဲတက္၀တ္စံုဆိုင္မ်ား

၀ါကၽြတ္မဂၤလာေဆာင္မည့္သူမ်ားအတြက္ မဂၤလာ၀တ္စံုႏွင့္ ပြဲတက္၀တ္စံုဆိုင္မ်ား

၀ါလကင္းလြတ္ သီတင္းကၽြတ္ေရာက္ခါနီး အခါသမတြင္ လူႀကီးမိဘမ်ားကို

ကန္ေတာ့ျခင္းႏွင့္ မဂၤေဆာင္မည့္သူမ်ားအတြက္ မဂၤလာ၀တ္စံုႏွင့္ ပြဲတက္၀တ္စံုမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ဆိုင္မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးထားပါတယ္။

 

ကံ့ေကာ္ေမ Luxury Fabrics & Fashion House

 

ကံ့ေကာ္ေမ Luxury Fabrics & Fashion House မွာ ပိတ္စ လာဝယ္ခ်င္တဲ့ သူေတြ အတြက္ ပိတ္ရက္မရွိ မနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီထိ ဒီေန႔က စၿပီး အခ်ိန္တိုး ဖြင့္လိုက္ပါၿပီ။ ဆိုင္တြင္ ပိတ္စတစ္ခါတည္း၀ယ္ၿပီး ဒီမွာပဲ ခ်ဳပ္လို႔ရပါတယ္။

 

အက်ႌ အပ္ထည္ေတြ အပ္တာနဲ႔ လာေရြးတာကေတာ့ ညေန ၅:၃၀ ထိပဲ လက္ခံပါတယ္။ ဆိုင္တြင္ ပြဲတက္ ခ်ိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပြဲထိုင္ဇာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ခ်ဳပ္ၿပီးသားျမန္မာ၀တ္စံုမ်ားကို အထူးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။

 

ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ေသာင္းခြဲမွစၿပီး ေစ်းႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။

 

တိုက္ ၁၊ အခန္း ၁၊ ရန္ေအးလမ္း၊ ဝါဝါဝင္းအိမ္ရာ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

ဖုန္း - ၀၁-၅၄၆၅၃၃၊ ၀၉၅၀၀၂၁၀၄၊ ၀၉၇၉၈၄၇၇၉၂၄

 

 

ခင္ခင္ႀကီး ပိုးထည္၊ ႐ိုးရာထည္ႏွင့္ ဇာအမ်ဳိးမ်ဳိး

 

ခင္ခင္ႀကီးဆိုင္ခြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ခင္ခင္ႀကီးဆိုင္တြင္ ပိုးထည္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႐ိုးရာခ်ည္ထည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဇာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။

 

ဆိုင္တြင္ ပိုးထည္ခ်ည္ထည္အေရာင္အေသြးမ်ဳိးစံု၊ ကိုက္ထိုးႏွင့္လည္း ပိတ္စကို ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

 

ဆိုင္ကို မနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ည ၉ နာရီအထိ ပိတ္ရက္မရွိ ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါတယ္။ ဆိုင္တြင္ တစ္ဆက္တည္း အက်ကို ကိုယ္တိုင္းျဖင့္ တစ္ခါတည္းတိုင္းၿပီး ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ မွ သိန္းေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

 

အမွတ္ ၃/၅၊ ပဒုမၼာလမ္းႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

၀၉-၄၂၁၁၇၈၃၅၃

 

Shwe Sin Min ပိုးထည္၊ ဇာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပန္းထိုးထည္မ်ား

 

Shwe Sin Min ပိုးထည္ဆိုင္တြင္ ျပင္သစ္ဇာ၊ ဆြတ္ဇလန္ဇာ၊ ထိုင္းမိတ္ဇာ၊ တ႐ုတ္တန္ဖိုးျမင့္ဇာ၊ ခ်ည္ဇာ၊ ဘ႐ိုကိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကြန္ပ်ဴတာ ပန္းထိုး အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အင္းေလး ဇင္းမယ္၊ ထိုင္းပိုးဇင္းမယ္၊ သဘာဝ လက္ယက္ အနားႀကီး/အနားေသး၊ ခ်ည္ထူ စလိုက္၊ ခ်ည္ ဇင္းမယ္၊ ထိုင္းပိုးေျပာင္၊ ဂ်ပန္ ခ်ည္ပိုး၊ ထိုင္းမိတ္ ဆြဲသားအထူႏွင့္ အေမရပူရပိုးယံု စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစား စံုလင္စြာျဖင့္ ၾကည့္ရႈ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။

 

ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ ည ၇ နာရီထိ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တနလၤာေန႔တိုင္း ဆိုင္ ပိတ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခြဲမွစၿပီး သိန္းေက်ာ္အထိ ေစ်းႏႈန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။

 

အမွတ္ - ၃၄၊ ထူပါရံုလမ္းမႀကီး၊ စုေပါင္းအိမ္ယာရပ္ကြက္၊ ဧရာဝဏ္လမ္းမႀကီးေပၚ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

၀၉-၅၀၁၃၄၃၂၊ ၀၉-၇၉၉၅၆၆၇၁၁၊ ၀၉-၇၃၀၂၀၈၄၀

 

 

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:14
Rate this item
(1 Vote)