၂၀၂၁ ပထမဆုံးအကြိမ် ဗဟိုဘဏ်မှ ဒေါ်လာ ၁၉ သိန်း စတင်ဝယ်ယူ

၂၀၂၁ ပထမဆုံးအကြိမ် ဗဟိုဘဏ်မှ ဒေါ်လာ ၁၉ သိန်း စတင်ဝယ်ယူ Google

၂၀၂၁ ခုနှစ်  ဇန်နဝါရီလ ၀၆ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ၁ ဒေါ်လာလျှင်  ၁၃၁၉.၉ ကျပ်နှုန်းဖြင့်

 

အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၉ သိန်း ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။

 

ဗဟိုဘဏ်မှ ဒေါ်လာ ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းများ ပြုရာ၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး အဝယ်ဖြင့် စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

 

Gold & Jewellery Buying Guide

 

cbm_jan_6.jpg

Read times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under