မိန္းမစကားနားေထာင္ပီး ပ်က္စီးသြားတဲ ့ေယာက်ၤားမရွိပါဘူး

မိန္းမစကားနားေထာင္ပီး ပ်က္စီးသြားတဲ ့ေယာက်ၤားမရွိပါဘူး google

အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ မိန္းမစကားနားေထာင္ပ်က္စီးသြားတဲ႕ေယာက်ၤားမရွိပါဘူး ေယာက်ၤား ကိုမနိုင္လို႔ လႊတ္ထားရျပီးပ်က္စီးသြားတဲ႕ေယာက်ၤားေတြပဲရွိတယ္။

မိန္းမ စကားအရမ္းနားေထာင္ေနလိုသင့္ကို သင့္friေတြမယားေၾကာက္လို့အမည္တပ္ေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ လဲ သင့္မွာသင့္မိသားစု သင့္ကေလးကိုငဲ႕လို႔ သင္႔  friေတြနဲ႕ေလ်ာက္မသြားတဲ႕အခါ သင့္အမည္တပ္ခံရေပမယ့္ သင့္ကေလးေတြဇနီးအတြက္ေတာ့ ေယာက်ၤားေကာင္းျဖစ္ေနမွာပါ။ အခ်ိန္တန္ သင္ေနမေကာင္းအိုနာလာရင္ သင့္ဇနီးနဲ႕သင့္ကေလးေတြကပဲသင့္ကိုအနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မယ္ မေကာင္းတဲ႕fri အမ်ားစုကေတာ့ သင့္ကိုမယားေၾကာက္လို႔ အမည္တပ္လိမ့္မယ္ သင့္မိသားစုအတြက္ သင္ဟာ ငါအေဖဘယ္ေလာက္ေကာင္းတယ္လို႔ သားသမီးေတြဇနီးေတြရဲ႕ခ်စ္ျခင္းခံရမွာပါ။

 

Myanmar Wedding Guide

Additional Info

  • ordering: 0
Read times
Rate this item
(1 Vote)
Tagged under