သတို႔သမီးမ်ားအတြက္ မိတ္ကပ္ျပင္ခေစ်းႏႈန္းမ်ား

သတို႔သမီးမ်ားအတြက္ မိတ္ကပ္ျပင္ခေစ်းႏႈန္းမ်ား

မဂၤလာေဆာင္ၾကမည့္ သတို႔သား၊ သတို႔သမီး၊ သတို႔သားအရံ၊ သတို႔သမီးအရံ၊ ပန္းႀကဲ၊ ဗန္းကိုင္ႏွင့္

မိဘမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ မိတ္ကပ္ေစ်းႏႈန္းေလးမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

မိိတ္ကပ္ ခင္စန္း၀င္း (မႀကီးစန္း)
----------------------------------


သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးအတြက္ ဆိုင္မွာအလွျပင္မယ္ဆိုရင္ က်ပ္ ၁ သိန္းႏွင့္ ဟိုတယ္မွာ ျပင္မယ္ဆိုရင္ က်ပ္ ၂ သိန္းက်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Accessories အတြက္ကေတာ့ က်ပ္ ၃ ေသာင္းမွ က်ပ္ ၁ သိန္း ကုန္က်ပါမယ္။

 

အရံေတြအတြက္ကေတာ့ အလွျပင္မယ္ဆုိရင္ တစ္ေယာက္ က်ပ္ ၅ ေသာင္း ကုန္က်ပါမယ္။ မိဘေတြအတြက္ အလွျပင္မယ္ဆိုရင္ က်ပ္ ၃ ေသာင္း ကုန္က်ပါမယ္။

 

အမွတ္ ၂၅၉၊ ပထမထပ္၊ ၃၅ လမ္း (အထက္)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

၀၁-၃၈၃၇၈၉၊ ၀၁-၃၈၈၅၈၉

 

မိိတ္ကပ္ တိုးတိုး
--------------------


သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးအတြက္ ဆိုင္မွာအလွျပင္မယ္ဆိုရင္ ၁ သိန္းက်ပ္ႏွင့္ ဟိုတယ္မွာ ျပင္မယ္ဆိုရင္ က်ပ္ ၂ သိန္းခြဲ က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀တ္စံုေပၚမူတည္၍လည္း မိတ္ကပ္ေစ်းႏႈန္းကြာျခားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

သတို႔သမီး ထိုင္မသိမ္း၀တ္မယ္ဆိုရင္ သတို႔သမီးက က်ပ္ ၂ သိန္း၊ သတို႔သားက ေတာင္ရွည္၀တ္ရေတာ့မွာမို႔ သတို႔သားအတြက္ က်ပ္ ၁ သိန္း ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

သတို႔သမီး ဂါ၀န္၀တ္မယ္ဆိုရင္ မိတ္ကပ္ျပင္ခ က်ပ္ ၁ သိန္းခြဲ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သတို႔သားအတြက္ ေပးစရာမလုိပါ။ Accessories အတြက္ကေတာ့ က်ပ္ ၃ ေသာင္းမွ က်ပ္ ၁ သိန္းထိ ကုန္က်ပါမယ္။

 

အရံေတြအတြက္ကေတာ့ အလွျပင္မယ္ဆုိရင္ တစ္ေယာက္ က်ပ္ ၅ ေသာင္း ကုန္က်ပါမယ္။ မိဘေတြအတြက္ အလွျပင္မယ္ဆိုရင္ က်ပ္ ၅ ေသာင္း ကုန္က်ပါမယ္။

 

ဒီဆိုင္မွာပဲ မဂၤလာ၀တ္စံုပါငွားမယ္ဆုိရင္ က်ပ္ ၅ သိန္းမွ က်ပ္ ၁၀ သိန္းအထိ အစားစားရွိပါတယ္။ အလွျပင္ခထပ္ေပးစရာမလုိပါ။

 

အမွတ္ ၁၈၅၊ ၁၈၇၊ မဟာဗႏဳလလမ္းေထာင့္၊ ၅၂ လမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

၀၁-၅၄၄၇၆၁၊ ၀၁-၃၉၇၄၈၃၊ ၀၉-၅၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၅၁၈၁၅၇၅

 

 

မိတ္ကပ္ လင္းလင္း (Lanmadaw)

------------------------

 

သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးအတြက္ ဆိုင္မွာအလွျပင္မယ္ဆိုရင္ က်ပ္ ၁ သိန္းႏွင့္ ဟိုတယ္မွာ ျပင္မယ္ဆိုရင္ က်ပ္ ၁ သိန္းခြဲ က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Accessories အတြက္ကေတာ့ က်ပ္ ၂ ေသာင္းခြဲမွ က်ပ္ ၁ သိန္း ထိ ကုန္က်ပါမယ္။

 

အရံေတြအတြက္ကေတာ့ အလွျပင္မယ္ဆုိရင္ တစ္ေယာက္ က်ပ္ ၂ ေသာင္းခြဲ ကုန္က်ပါမယ္။ မိဘေတြအတြက္ အလွျပင္မယ္ဆိုရင္ က်ပ္ ၂ ေသာင္းခြဲ ကုန္က်ပါမယ္။

 

တိုက္ ၁/ေအ၊ အခန္း ၁/ေအ၊ ဗဟိုစည္အိမ္ယာ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

၀၉-၄၂၀၀၀၈၉၃၀၊ ၀၉-၂၅၄၀၅၂၆၃၃

 

မွတ္ခ်က္။  ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ အနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:24
Rate this item
(3 votes)