မဂၤလာမေဆာင္မီ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား

မဂၤလာမေဆာင္မီ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား

မဂၤလာမေဆာင္မီအခ်ိန္တြင္ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔ စိတ္ေသာကမေရာက္ရေလေအာင္

ေအာက္တြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မဂၤလာမေဆာင္မီ ၁၂ လ အလိုတြင္

- ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား ေတြ႕ဆံုေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္း
- လက္ထပ္မည့္ေနရာေရြးခ်ယ္ထားျခင္း
- မဂၤလာပြဲပံုစံသတ္မွတ္ျခင္း

မဂၤလာမေဆာင္မီ ၉ လ အလိုတြင္
- ေဗဒင္ေမးၿပီး မဂၤလာရက္သတ္မွတ္ျခင္း
- တက္ေရာက္မည့္ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားစာရင္းျပဳစုျခင္း
- ခန္းမငွားရမ္းကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ျခင္း
- သတုိ႔သား၊ သတို႔သမီး၊ အရံ လ်ာထားျခင္း
- ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗြီဒီယိုဆရာငွားရမ္းျခင္း
- ဘိသိတ္ဆရာငွားရမ္းျခင္း
- အလွဖန္တီးရွင္ငွားရမ္းျခင္း
- ေနရာထိုင္ခင္းရွာထားျခင္း

မဂၤလာမေဆာင္မီ ၆ လ အလိုတြင္
- တီး၀ိုင္းႏွင့္အဆိုေတာ္မ်ားေရြးခ်ယ္ငွားရမ္းျခင္း
- ခန္းမငွားရမ္းျခင္း
- သတုိ႔သား၊ သတို႔သမီး၊ အရံမ်ားအတြက္ ၀တ္စံုေရြးခ်ယ္ျခင္း
- လက္ထပ္လက္စြပ္၀ယ္ယူျခင္း
- ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း

မဂၤလာမေဆာင္မီ ၃ လ အလိုတြင္
- ဖိတ္စာႏွင့္ ျပန္အမ္းလက္ေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
- မဂၤလာအႀကိဳ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္း
- လက္၀တ္ရတနာငွားရမ္းျခင္း
- ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္ ဘိုကင္လုပ္ျခင္း

မဂၤလာမေဆာင္မီ ၁ လအလိုတြင္
- ရပ္ေ၀းမွ မိတ္ေဆြမ်ားအား မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာပို႔ျခင္း
- သတုိ႔သားႏွင့္ သတုိ႔သမီးဆံပင္အလွျပဳျပင္ျခင္း
- မဂၤလာကားစီစဥ္ျခင္း
- မဂၤလာပန္းကံုး၊ လက္ထပ္လက္စြပ္ဆင္ျမန္းမည့္သူအားေရြးခ်ယ္ျခင္း
- လက္ဖြဲ႕ေငြႏွင့္ လက္ဖြဲ႔ပစၥည္းမ်ား လက္ခံရန္ သင့္ေတာ္သူအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း

မဂၤလာမေဆာင္မီ တစ္ပတ္အလိုတြင္
- မိတ္ေဆြမ်ားအား ဖိတ္စာပို႔ျခင္း
- မဂၤလာပြဲတြင္ ကူညီမည့္သူစာရင္းျပဳစုျခင္း
- မဂၤလာ၀တ္စံုကို ႀကိဳတင္မွာယူျခင္း
- ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္ အထုပ္အပိုးမ်ားထည့္ထားျခင္း
- မဂၤလာပြဲတြင္၀တ္ဆင္မည့္ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္အား အစမ္းစီးျခင္း
- အသားအေရစို၍ လွပေစရန္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ထားျခင္း

အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ မဂၤလာမေဆာင္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ သိရွိထားသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 17:46
Rate this item
(1 Vote)