မဂၤလာပြဲတြင္ သတို႔သမီးတုိ႔ လိုက္နာမည့္အခ်က္မ်ား

မဂၤလာပြဲတြင္ သတို႔သမီးတုိ႔ လိုက္နာမည့္အခ်က္မ်ား

- သတို႔သမီးပန္းပန္လွ်င္ ညာဘက္မွသာ ပန္ရမည္။

- ဆံၿမိတ္ဆံပင္ကို ညာဘက္တြင္ထားရမည္။

 

- ပ၀ါကို ဘယ္ဘက္တြင္ ထားရမည္။

 

- လက္ထပ္လက္စြပ္တြင္ ဆက္ရာ မပါရွိရပါ။

 

အေရွ႕ဘက္တြင္

- ေငြဖလားကိုင္၊ ပန္းႀကဲ မိန္းမပ်ဳိ

 

-လက္ထပ္ စံပယ္ပန္းကံုး ဗန္းကိုင္ မိန္းမပ်ဳိ

 

လက္ထပ္လက္စြပ္ ဗန္းကိုင္ မိန္းမပ်ဳိ

 

- လက္ယာဘက္တြင္ သတုိ႔သား၊ လက္၀ဲဘက္တြင္ သတို႔သမီး

 

- သတို႔သားအရံ၊ သတို႔သမီးအရံ

 

- သတို႔သား မိဘမ်ား

 

- သတို႔သမီး မိဘမ်ား

 

အစရွိသည္တို႔က မဂၤလာပြဲေန႔တြင္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 16:23
Rate this item
(6 votes)