ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဓါတ္ပံုရိုက္မလဲ ..................

ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဓါတ္ပံုရိုက္မလဲ .................. google.com

ဘယ္သူက မိမိမဂၤလာေဆာင္မွာ ရိုက္ေပးမယ့္ ဓါတ္ပံုဆရာလဲ?

ေနာက္ကလိုက္ကူေပးမယ့္သူေတြေရာ ပါမလား?

 

အဓိကဓါတ္ပံုဆရာအျပင္ အျခားအကူ ဓါတ္ပံုဆရာေတြ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ပါမွာလဲ? ပါမယ္ဆိုရင္ေရာ မဂၤလာေဆာင္ရက္မတိုင္မီ အဆိုပါ ဓါတ္ပံုဆရာေတြနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး ညွိႏႈိင္းလို႔ရမလား?

 

မွတ္သားရန္ - အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာေမးျမန္းရပါမယ္။ လာရိုက္မယ့္ ဓါတ္ပံုဆရာအေရအတြက္နဲ႔ နာမည္ေတြကိုပါ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ရမယ္ဆိုရင္ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ထည့္ၿပီး ေရးသားရပါမယ္။

 

ဓါတ္ပံုရိုက္ရင္ လိုအပ္မယ့္ အျခားအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းေတြေရာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုရွိရဲ့လား?

 

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္း ဓါတ္ပံုဆရာအေနျဖင့္ မဂၤလာေဆာင္ေန႔မွာ ကိုယ္တိုင္မလာႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ နာမည္စာရင္းထဲမွာ ပါတဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္ မလာႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုျပန္ျဖည့္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေတြေရာ ရွိရဲ႕လား?

 

ခရီးစရိတ္ေတြ၊ ဘာေတြအတြက္ ထပ္ေပးရတာေရာ ရွိေသးလား? ေပးရမယ္ဆိုရင္ေရာ ဘယ္ေလာက္ေပးရမွာလဲ?

 

မိမိ မဂၤလာေဆာင္အျပင္ တစ္ရက္ထဲမွာ အျခားမဂၤလာေဆာင္အတြက္လည္း ရက္ခ်ိန္းရွိလား? ရွိတယ္ဆိုရင္ေရာ မဂၤလာပြဲတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ကြာလဲ?

 

မဂၤလာေဆာင္ေန႔မွာ ဓါတ္ပံုဆရာေတြနဲ႔ အျခားအကူမ်ားအေနျဖင့္ ဘယ္လိုအဝတ္အစားမ်ိဳးကို ဝတ္လာမွာလဲ?

 

မွတ္သားရန္ - ဓါတ္ပံုဆရာႏွင့္ သူ႔အကူမ်ားအေနျဖင့္ စမတ္က်က်ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သလို သင့္မဂၤလာေဆာင္ႏွင့္လဲ လိုက္ဖက္စြာ ဝတ္စားလာသင့္ပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 14:43
Rate this item
(1 Vote)