သတို႔သား၏ အခန္းက႑

သတို႔သား၏ အခန္းက႑

မဂၤလာေဆာင္အတြက္ စာရင္းဇယားကို ျပဳစုရမွာ သတို႔သားရဲ႕

တာ၀န္ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။

 

က်သင့္ေငြတန္ဖိုးနဲ႔ အပိုေၾကးေတြကို စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုတာ တြက္ခ်က္ႏိုင္ရပါမယ္။

 

တကယ္လို႔ ဂီတကိုႏွစ္သက္သူျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ မဂၤလာေဆာင္မွာ သီဆိုမယ့္သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။

 

ဓာတ္ပံုဆရာနဲ႔ ဗီဒီယို ႐ိုက္ကူးဖုိ႔သတို႔သားကပဲ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။

 

အစားအေသာက္စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အစားအေသာက္စာရင္းကို ဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ သူ႔မွာလည္း အခြင့္အေရးရွိပါတယ္။ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးမယ့္ ဧည့္သည္စာရင္းကို သူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

 

လက္ထပ္မည့္ေန႔တြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လက္ထပ္မဂၤလာကားကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရပါမယ္။

 

သူလက္ထပ္တဲ့ေန႔မွာ သူႏွစ္သက္ရာ အ၀တ္အစားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း သတို႔သမီးကို ဦးစားေပးသင့္ပါတယ္။

 

ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြမ်ဳိးေတြၾကားတြင္ အဆင္ေျပေအာင္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေပးရပါမယ္။

 

ရပ္ေ၀းမွ ေရာက္ရွိလာတဲ့ေဆြမ်ဳိးမ်ားကို ဧည့္ခံဖို႔လည္း ရွိပါေသးတယ္။

 

ဧည့္သည္ေတြကို သတုိ႔သား၊ သတို႔သမီးတို႔၏ ငယ္ဘ၀ပံုရိပ္ေတြနဲ႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္လာပံုအဆင့္ဆင့္ တုိ႔ကိုလည္း အသင့္႐ိုက္ကူးထားပါက ျပသႏိုင္ပါတယ္။

 

မဂၤလာပြဲမွာ သတုိ႔သားရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျပင္ သတို႔သမီးရဲ႕ ဆႏၵကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႏွစ္ဦးစလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ပြဲျဖစ္ေနလို႔ပါ။

 

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 16:22
Rate this item
(2 votes)