ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္အလစ္သမားကို ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ

ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္အလစ္သမားကို ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ

အေလ့အက်င့္ ၁ - ေတြ႔ရင္ႏႈတ္ဆက္ပါ

၀ယ္သူတစ္ေယာက္ တံခါး၀ကေန ေလွ်ာက္လာတာနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါ။ သူ႔မ်က္လံုးကိုလည္းဆံုေအာင္ ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒီလိုလုပ္လိုက္တာ ဟာ ခိုးဖို႔လာတဲ့လူတစ္ေယာက္ကို အဟန္႔ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ မဟုတ္တာလုပ္ဖို႔လာတဲ့သူဟာ သူ႔ကိုလ်စ္လွ်ဴရႈမွ ေနသာ ထိုင္သာ ရွိတာပါ။ ခိုးဖို႔လာတဲ့သူဟာ ခင္ဗ်ားဆိုင္က သိပ္လုံျခံဳလြန္းတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားရင္ ျပစ္မႈကိုသူစြန္႔စားရေတာ့မွာပါ။ တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားဟာ ဒီအထပ္မွာတစ္ေယာက္ထဲျဖစ္ေနရင္ အဲဒီမသကၤာသူကို ခဏေန ရွင့္ကို ကူညီမယ့္သူ ေနာက္တစ္ေယာက္ လာပါလိမ့္မယ္လို႔ အဲဒီမသကၤာသူကို ေျပာထားပါ။

ဒါမွ ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္ထဲမဟုတ္ပါလားဆိုၿပီး အဟန္႔ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ ေနာက္ခန္းထဲမွာ ေနာက္တစ္ေယာက္ တကယ္ရွိ ေနရင္ေတာ့ လာၿပီးကူဖို႔ ေအာ္ေခၚလိုက္ပါ။ အျခားတစ္ေယာက္ကို ေစာင့္ေနရင္းနဲ႔ ၀ယ္သူကို ေစာင္ၾကည့္ေနပါ။ မသကၤာတဲ့၀ယ္သူကို ဘယ္ေတာ့မွ ေက်ာမေပးပါနဲ႔။ ဒီလိုျပဳမူတာဟာ မသကၤာဘြယ္ရာလူကို မဟုတ္တာလုပ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေစပါတယ္။ အဲသလိုတစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေစာင့္မၾကည့္ခင္ သုတ္ရမယ့္အ၀တ္စတို႔ ခင္းက်င္းရမယ့္ အျပင္အဆင္ တို႔ကို ၿပီးေအာင္ အရင္လုပ္ထားပါ။ ခင္ဗ်ားအၾကည့္ေတြကို မသကၤာသူဆီက နဲနဲေလးမွ မခြာပါနဲ႔။

အေလ့အက်င့္   ၂ -  တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္

ဒီအေလ့အက်င့္က ႏွစ္ခုအတြက္ဖစ္ပါတယ္။

- တစ္ႀကိမ္မွာ ၀ယ္သူတစ္ေယာက္စီ ကိုပဲေစာင့္ပါ။

- ၀ယ္သူတစ္ေယာက္ကို တစ္ႀကိမ္မွာ ပစၥည္းတစ္ခုစီပဲထုတ္ျပပါ။

အလစ္သုတ္သမားေတြဟာ ဆိုင္၀န္ထမ္းေတြကို ရံဖန္ရံခါ အုပ္စုလိုက္လာၿပီးအာရံုေနာက္ေအာင္ လုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ တစ္အုပ္စုက ေရာင္းသူကို ပစၥည္းထုတ္ျပခိုင္းၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာေနာက္ တစ္အုပ္စုကအလစ္ေစာင့္ေနတတ္ပါတယ္။ အေျခအေန ရႈပ္ေထြးေနခ်ိန္မွာ ပစၥည္းၾကည့္ေနတဲ့ အုပ္စုုကရတနာပစၥည္းကိုယူသြားၿပီး၊ ေနာက္အုပ္စုက အစား၀င္လိုက္တတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ တခ်ိန္ထဲမွာ ၀ယ္သူတစ္ေယာက္ကို ပစၥည္းတစ္ခါျပစနစ္နဲ႔ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ၀ယ္သူက ပစၥည္း အခ်င္းခ်င္း ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးအစားတူပစၥည္းမ်ားထဲက တစ္ခုကိုသာထုတ္ျပပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ၀ယ္သူကို သီးသန္႔အခန္းထဲ ေခၚသြားၿပီး သီးသန္႔ျပပါ။

အေလ့အက်င့္   ၃  -  ေသာ့ျပန္ခတ္ပါ

ေက်ာက္မ်က္လက္၀တ္ရတနာ ေရာင္းသူအမ်ားစုမွ ေက်ာက္မ်က္အလွျပ မွန္ဘီဒိုမ်ားကို တစ္ခ်ိန္လံုး ေသာ့ခတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီေသာ့ကို ခင္ဗ်ားရဲ႕ခါးမွာ တစ္ခ်ိန္လံုးရွိေနသင့္ၿပီး အလုပ္သိမ္းသည့္အခါတြင္လည္း ေသာ့ကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေနရာမွာ လံုၿခံဳစြာ ထားခဲ့သင့္သလို လိုအပ္ရင္ အိမ္ယူသြားသင့္ပါသည္။

ေက်ာက္မ်က္လက္၀တ္ရတနာ အလွျပ မွန္ဘီဒိုကို ေသာ့ဖြင့္ထားခဲ့ၿပီး တျခား မွန္ဘီဒိုဆီ ကူးမသြားသင့္ပါ။ ပစၥည္းတစ္ခုထုတ္ၿပီးတိုင္း မွန္ဘီဒိုကို ေသာ့ျပန္ခတ္ဖုိ႔မေမ့ပါႏွင့္။

သင္ တကယ္လို႔ သံသယရွိမယ္ဆိုရင္

သင့္ဆိုင္မွာ အရိပ္အျခည္မရွိဘဲ အလုပ္လုပ္ပါသလား။ သင္သံသယရွိေနေသာ လူတစ္ေယာက္ကို ကြက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ။ တျခား အေရာင္းဌာနေတြကိုလည္း သတိေပးထားပါ။ ထိုပုဂၢိဳလ္အေပၚမွာလည္း အၿမဲတမ္း ျမက္ျခည္မပ်က္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ တကယ္လုိ႔ သူထြက္သြား တယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕အျပဳအမူႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို စာအုပ္ထဲတြင္ မွတ္တမ္းေရးထားၿပီး ေသခ်ာသိမ္းဆည္းထားပါ။

တကယ္လို႔ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈ ျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ ေဘးကင္းေအာင္ေနပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ မခုခံပါႏွင့္။ လုယက္သူရဲ႕အၾကည့္ကို မဆံုပါေစႏွင့္။ လုယက္သူ စတိုးဆိုင္အတြင္း ရွိေနစဥ္အတြင္း အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းကို လက္လွမ္းမမီပါက မႏွိပ္ပါႏွင့္။

လံုၿခံဳေရးေကာင္းမြန္ပါေစ

ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအေလာင္းအစားကေတာ့ အထပ္တိုင္းမွာလံုၿခံဳေရးထားဖို႔ပါပဲ။ ေက်ာက္မ်က္ လက္၀တ္ရတနာ ဆိုင္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရး အစီအမံေတြကေတာ့ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သင့္ပါတယ္။

- အဆင့္ျမင့္ ဂိတ္ေတြနဲ႔ တံခါးေတြ ေသာ့ခတ္ထားရန္

- အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းတပ္ဆင္ထားရန္

- ဒီဇိုင္းေကာင္းေကာင္း လူျမင္ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာေရာ ဖံုးကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာေရာ တပ္ဆင္ထားရန္

- ဖံုးကြယ္ထားေသာရုပ္သံဖမ္းစက္ တပ္ဆင္ထားရန္

- သံသယျဖစ္ဖြယ္ လူေတြရွိေသာအျခားေက်ာက္မ်က္ လက္၀တ္ရတနာဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား ကိုလံုၿခံုေရးအစီအမံ တပ္လွန္႔ ထားရန္

- ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ လံုေလာက္ေသာလံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း ထားရွိရန္

- ဆိုင္၀င္ေပါက္တြင္ တံခါးႏွစ္ထပ္ ထားရွိရန္

- ဆိုင္ပိတ္ခ်ိန္ေနာက္က်ရင္ ဆိုင္ထဲမွာအလုပ္ရႈပ္ လူစည္ကားေနခ်ိန္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ လံၿခံဳေရးဒါမွမဟုတ္ လံုၿခံဳေရး အေစာင့္မ်ား ခ်ထားရန္

- ဆိုင္အေဆာက္အအံုနဲ႔ ဥပစာတို႔ကိုအျခားဆိုင္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးအေဆာက္အအံုတို႔မွ ရိုက္ကူးထားရန္

- ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္ ပိတ္ခ်ိန္တို႔ကို ပံုေသမထားဖို႔၊ တာ၀န္က် ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ ေျပာင္းလဲေနရန္

- ဆိုင္အသြားအျပန္ ကားလမ္းေၾကာင္းကိုသင့္သလိုေျပာင္းလဲစီးရန္

- ခင္ဗ်ားရဲ႕ စာရင္း၊ ၀န္ထမ္း၊ ကားရပ္ေနရာနဲ႔ ေငြေၾကးမွတ္တမ္းထိန္းတို႔ကိုသင့္သလိုေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္

- ေလာဘႀကီးၿပီးဆိုင္ေစာေစာဖြင့္တာတို႔ ေနာက္က်မွ ပိတ္တာတို႔ မလုပ္မိဖို႔၊ အိမ္ဖံုးနံပါတ္ကိုလိပ္စာကတ္ျပားမွာထည့္မရုိက္ရန္

- ၀န္ထမ္းသစ္ ၊ ၀ယ္သူသစ္ကို ခင္ဗ်ားအိမ္လိပ္စာနဲ႔ ဖံုးနံပါတ္မေပးဖို႔၊ လိုအပ္ရင္ လက္ကိုင္ဖံုးနဲ႔သာဆက္သြယ္ရန္

- မသိတဲ့၀ယ္သူ ဒါမွမဟုတ္ ၀ယ္သူသစ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ အိမ္မေခၚရန္

Read times Last modified on Tuesday, 18 September 2018 11:18
Rate this item
(1 Vote)