ေက်ာက္မ်က္အရည္အေသြးဘယ္လိုစစ္မလဲ

ေက်ာက္မ်က္အရည္အေသြးဘယ္လိုစစ္မလဲ

ေက်ာက္မ်က္တစ္ခုအရည္အေသြးကို အေရာင္၊ ေက်ာက္ေသြးပံု၊ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ စင္ၾကယ္မႈတို႔အေပၚတြင္

မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။

ေက်ာက္မ်က္ေတြ စစ္ဖို႔ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္ေတြ အသံုးျပဳရပါမယ္။ တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြဟာ ပကတိ မ်က္စိနဲ႔သာ စစ္ေဆးရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႔ကေတာ့ ကိရိယာတန္ဆာပလာ အကူအညီ လိုအပ္ပါမယ္။

လိုအပ္ေသာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား

ဇာဂနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၁၀ ဆခ်ဲ႕ ေက်ာက္ၾကည့္ အႀကီးခ်ဲ႕မွန္ဘီလူး၊ အလင္းေရာင္၊

ဘယ္ခါမဆို၊ ျဖစ္နိုင္ရင္ေတာ့ မ်က္စိ ဗလာနဲ႔သာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးနိုင္ဖို႔က အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားမွာေတာ့ ၁၀ ဆခ်ဲ႕ သံုးခုတြဲ ေက်ာက္ၾကည့္ အႀကီးခ်ဲ႕ မွန္ဘီလူး လိုအပ္ပါမယ္။ အလင္းေရာင္ကလည္း ေန႔အလင္းေရာင္နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ အလင္းေရာင္မ်ိဳးျဖစ္ရပါမယ္။ ခ်ဲ႕အားေကာင္းတဲ့ မွန္ဘီလူးေတြ၊ အႏုၾကည္႔မွန္ဘီလူး(မိုက္ခရိုစကုပ္)ေတြ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ မလိုအပ္ေသးပါဘူး။

ၾကည္ရႈစစ္ေဆးမယ့္ ေက်ာက္မ်က္ ကို မ်က္စိေအာက္ေျခမွာ အျဖဴေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ မီးခိုးေရာင္ အ၀တ္စသန္႔သန္႔ေပၚမွာ တင္ထားပါ။ အေပၚဘက္နဲ႔ ေဘးဘက္ေတြကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္နိုင္ေစမယ့္ ေန႔အလင္းေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ မီးေခ်ာင္းအလင္းေရာင္ ထြန္းထားပါ။

ေက်ာက္အရည္(ေက်ာက္အေရာင္)

ေက်ာက္အရည္ဆိုတာ ေက်ာက္မ်က္ ရဲ႕ ေယဘုယ် ၿခံဳ ျမင္ရတဲ့ အေရာင္အေသြးကို ဆိုလိုတာပါ။ ေက်ာက္မ်က္ရဲ႕ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရွိထားေသာ အေရာင္အေသြး ရွိ မရွိ စစ္ေဆးရမည္။ အျပာလား စိမ္းျပာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အနီလား ခရမ္းနီလား။

ပံုတြင္ အစိမ္းေရာင္ေက်ာက္သံုးမ်ဳိးကို ေက်ာက္အရည္ (ေက်ာက္အေရာင္) အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚ မူတည္၍ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အလယ္မွ ေက်ာက္အ၀ိုင္းသည္ အစိမ္းေရာင္ေတာက္ေတာက္ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ဘက္မွ ေက်ာက္သည္ သံုးေျမႇာင့္ခၽြန္းပံု ေသြးထားၿပီး အ၀ါေရာင္ပိုမိုသမ္းေနတဲ့ အစိမ္းေရာင္ေက်ာက္ျဖစ္ၿပီး ညာဘက္မွ ဘဲဥပံုေက်ာက္သည္ ျပာလဲ့လဲ့ေရာင္သန္း ေနေသာ ေက်ာက္ျဖစ္သည္။

Read times Last modified on Tuesday, 18 September 2018 11:17
Rate this item
(2 votes)