ေက်ာက္မ်က္အရည္အေသြးဘယ္လိုစစ္မလဲ - ၂

ေက်ာက္မ်က္အရည္အေသြးဘယ္လိုစစ္မလဲ - ၂

ေက်ာက္မ်က္ရဲ႕ အေရာင္ အနု အရင့္

ေက်ာက္မ်က္ရဲ႕ အေရာင္အနု အရင့္ဆိုတာ အလင္းစုပ္ယူနိုင္မႈ အားေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ စစ္ေဆးလိုတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ကို လက္တစ္ဆန္႔ အကြာအေ၀းမွာထားၿပီး သူ႕ရဲ႕ အေရာင္ ဘယ္ေလာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတယ္ဆိုတာ ၾကည့္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ေတြ ကို ည ပဲြ မွာ ၀တ္ဆင္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ဟာ အလင္းေရာင္ နည္းနည္းေလး အေျခအေနမွာ ေပၚလြင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေက်ာက္မ်က္ ေတြဟာ အေရာင္အႏုကေန အရင့္ကို ေျပာင္းလဲနိုင္စြမ္း ရွိၾကပါတယ္။

ေက်ာက္မ်က္ရဲ႕ အေရာင္ျပည့္၀ျခင္း

ေက်ာက္မ်က္မွာရွိတဲ့ အေရာင္ေတြဟာ သိပ္သည္းဆ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတာေၾကာင့္ ေမွးမွိန္ေဖ်ာ့ေတာ့ တဲ့ အေရာင္ကေန ရႊန္းလဲ့ေတာက္ပတဲ့ အေရာင္ထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္။ ပထမဆံုး သတိျပဳစစ္ေဆး ရမွာက ေက်ာက္မ်က္ရဲ႕အေရာင္ ေတြဟာ အေႏြးေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ အ၀ါ၊ လိေမၼာ္၊ အနီ ရွိသလား (သုိ႔) အေအး ေရာင္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ခရမ္း၊ အျပာ၊ အစိမ္းတို႔ ရွိသလား ဆိုတာကိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေႏြးေရာင္ေက်ာက္ တြ အတြက္ အညိုေရာင္ကို စစ္ပါ။ အညိုေရာင္ နည္းေလ ပိုေကာင္းေလပါပဲ။ ေက်ာက္အေရာင္သိပ္သည္းဆ ပိုျမင့္လို႔ပါပဲ။ ေက်ာက္အေရာင္သိပ္သည္းဆျမင့္ေလ ေက်ာက္အရည္ ေကာင္းေလပါပဲ။

အေအးေရာင္ ေက်ာက္ေတြအတြက္ မီးခိုးေရာင္သမ္းမႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးပါ။ မီးခိုးေရာင္ မ်ားတာဟာ ေက်ာက္အေရာင္ သိပ္သည္းဆ ထိုင္းမႈိုင္းတာကိုျပပါတယ္။ မီးခိုးေရာင္ နည္းမယ္ ဒါမွမဟုတ္ လံုး၀မရွိဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ေက်ာက္အေရာင္ သိပ္သည္းဆ ျမင့္ၿပီး ေက်ာက္ဟာ ရႊန္းလဲ့ေတာက္ပေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေျပာရရင္ေတာ့ အဲလို ေက်ာက္မိ်ဳးဟာ ရွားပါတယ္။

ပံုတြင္ သိပ္သည္းဆႏွင့္ အေရာင္အႏု၊ အရင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ နီလာေက်ာက္ ေလးမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပံု(၁)မွ ေက်ာက္သည္ အေရာင္ေဖ်ာ့ၿပီး သိပ္သည္းဆနည္းတယ္။ ပံု (၂) မွ ေက်ာက္သည္ အေရာင္အႏု၊ အရင့္ႏွင့္ သိပ္သည္းဆတို႔ စံႏွင့္နီးကပ္ေသာ ေက်ာက္ျဖစ္တယ္။ ပံု (၃) မွ ေက်ာက္သည္ ပံု (၂) မွ ေက်ာက္ထက္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အေရာင္ျပည့္၀မႈပိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာက္ကို ေယဘုယ်ၿခံဳၾကည့္ရင္ေတာ့ အေရာင္ရင့္ေနတာ ေတြ႕ရမယ္။ ပံု (၄) မွေက်ာက္ ကေတာ့ ပို၍ အေရာင္ရင့္ၿပီး အေရာင္ျပည့္၀မႈ ေလ်ာ့နည္းေနတယ္။

Read times Last modified on Tuesday, 18 September 2018 11:16
Rate this item
(1 Vote)