ညဘက္ပြဲတက္၀တ္စံု Evening Dress

ညဘက္ပြဲတက္၀တ္စံု Evening Dress

မနက္ပိုင္း မဂၤလာပြဲႀကီးၿပီးစီးသည္ႏွင့္ ညပိုင္းတြင္ dinner ပြဲကို ျပဳလုပ္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သတို႔သမီးအတြက္ ညဘက္ပြဲတက္၀တ္စံုကလည္း အေရးပါေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

သတို႔သမီးပြဲတက္၀တ္စံုကေတာ့ ပြဲေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ဖက္ရွင္က်က်၀တ္ဆင္ႏိုင္သလို သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစမည့္ ၀တ္စံုကို ေရြးခ်ယ္၍လည္း ၀တ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

 

ယေန႔ေခတ္တြင္ ပြဲအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ပြဲတက္၀တ္စံုကို တကူးတက ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္လာေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

ဖက္ရွင္ပြဲမ်ားက်င္းပသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူအမ်ားက ပြဲတက္၀တ္စံုကို စိတ္၀င္စားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဒီ၀တ္စံုကို သာမန္အခ်ိန္ေတြမွာထက္ ပြဲေန႔မွာ၀တ္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ႏွင့္ သတုိ႔သမီး ကိုယ္ခႏာအလွကို ေပၚလြင္ေအာင္ ၀တ္ဆင္ျခင္္းျဖစ္ပါတယ္။

 

ညဘက္ပြဲတက္၀တ္စံုကို၀တ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ သတို႔သမီးအတြက္ အရမ္းကို လွပေစမယ့္ ၀တ္စံုမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ သတို႔သမီး တတ္ႏိုင္ေသာသူမ်ားက ပြဲတက္၀တ္စံုကို ကိုယ္တိုင္းနဲ႔မွာၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဆိုင္မွာကိုယ္တိုင္းႏွင့္ ၀ယ္ၾကပါတယ္။ ၀တ္စံုကေတာ့ ဒီဇိုင္းေပၚမူတည္ၿပီး ေက်ာက္အနည္းအမ်ား၊ ေက်ာက္မပါဘဲႏွင့္ဆုိရင္ ေစ်းႏႈန္းအနည္းအမ်ားကြာျခားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

ပြဲတက္၀တ္စံုတြင္ ဂါ၀န္အတို၊ အရွည္ အစရွိသျဖင့္ ၀တ္စံုအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပြဲေပၚမူတည္ၿပီး ၀တ္ၾကပါတယ္။ Dinner ပြဲ၊ ပါတီပြဲ အစရွိသျဖင့္ ပြဲတက္၀တ္စံုအနည္းငယ္ကြာျခားေၾကာင္း ဒီဇိုင္နာမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

 

ပြဲတက္၀တ္စံုေစ်းႏႈန္းမွာ အနည္းဆံုး က်ပ္ ငါးေသာင္းမွ ငါးသိန္းေက်ာ္အထိရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ မိမိ တတ္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးေပၚမူတည္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္၀တ္စံုဒီဇိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 17:43
Rate this item
(1 Vote)