လက္ထပ္လက္စြပ္၀ယ္ယူရာတြင္ စဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

လက္ထပ္လက္စြပ္၀ယ္ယူရာတြင္ စဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ား လက္ထပ္လက္စြပ္၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္

စိတ္႐ႈပ္ ေထြးေစႏိုင္ပါတယ္။

 

လွပၿပီးျပည့္စံုတဲ့ လက္ထပ္လက္စြပ္ေလးတစ္စံုရရွိေစရန္အတြက္ မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ား အခ်ိန္အတိုင္း အတာတစ္ခုကို ယူရပါလိမ့္မယ္။

 

မဂၤလာေမာင္ႏွံတို႔အေနနဲ႕ လက္ထပ္လက္စြပ္ေလးေတြကို ႏွစ္ဦးအတူ ဆင္တူေလး ဝတ္ဆင္သင့္ပါတယ္။

 

သုိ႔မွသာ အတူတကြ ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုတဲ့ အမွတ္သေကၤတ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေမာင္ႏွံတို႕အေနနဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္သလို ဒီလို လက္စြပ္ေလးေတြကုိ ဆင္တူေလး ဝတ္ဆင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ရာသက္ပန္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ကတိသစၥာကို ေဖာ္က်ဳးရာမွာ ပိုမိုခိုင္ၿမဲမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။မဂၤလာေမာင္ႏွံအေနနဲ႕ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ဒီဇိုင္းကို ကိုယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၀ယ္ယူတာ အေကာင္းဆံုးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီလို ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ မိမိရဲ႕ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာေလးေတြ စီခ်ယ္ၿပီး ဝတ္ဆင္တတ္တဲ့ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အေရာင္ ႏွစ္မ်ဳိးစပ္ လက္စြပ္ေလးေတြဟာ တစ္မူထူးျခားၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရိွေနတတ္ၾကပါတယ္။

 

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ မတူညီတဲ့ ဒီဇိုင္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီအျမင္ေလးကို ခံစားၿပီး ေမာင္ႏွံမ်ားအေနနဲ႕ လြယ္ကူစြာ စဥ္းစားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:27
Rate this item
(2 votes)