ဆံပင္ႏွင့္ မိတ္ကပ္အလွျပင္ဖုိ႔အတြက္ ေမးျမန္းထားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား

ဆံပင္ႏွင့္ မိတ္ကပ္အလွျပင္ဖုိ႔အတြက္ ေမးျမန္းထားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား google.com

လာေရာက္အလွျပင္ျခင္း

အင္္တာနက္ႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ အလွျပင္ဆိုင္ စာရင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေရြးခ်ယ္ပါ။ အျခားအေတြ႕ အႀကံဳရွိေသာ မိမိမိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။

            

မွတ္သားထားျခင္း

 

အလွျပင္ဆိုင္စာရင္းမ်ားကို ခ်ေရး၍ မိမိႏွင့္လိုက္ဖက္ေသာ အလွျပင္ပစၥည္းအေရာင္အေသြးပစၥည္းအမ်ဳိးစံု တို႔ကို ေရြးခ်ယ္မွတ္သားပါ။

 

လွပဖုိ႔အတြက္ ၀တ္စားဆင္ယင္ျခင္း

 

မိမိ၀တ္ဆင္မည္ အ၀တ္အစားႏွင့္လိုက္ဖက္မည့္ မိတ္ကပ္ႏွင့္ ဆံပင္အေရာင္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

 

ပိုက္ဆံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးျခင္း

 

ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုန္က်စရိတ္က်စ္လစ္ေစရန္ႏွင့္ မိမိအလွပိုမိုေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ သိပ္သိပ္သည္းသည္းေဆာင္ရြက္ပါ။

 

တစ္ေယာက္ သို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္အတူသြားျခင္း

 

အလွျပင္ဆိုင္သို႔ သြားရာတြင္ မိမိတစ္ေယာက္ထဲသို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးခင္မင္ေသာ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ေယာက္ကို ေခၚသြားပါ။ လူမ်ားပါက မိမိ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္။

 

လွ်ပ္တစ္ျပတ္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္း

 

အလွျပင္ဆိုင္တြင္ အလွျပင္ေနစဥ္အတြင္းလွ်ပ္တစ္ျပက္ ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ရန္အတြက္ ဓာတ္ပံုဆရာတစ္ဦး ေခၚေဆာင္သြားပါ။

 

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီအလုပ္လုပ္ျခင္း

 

ဧည့္ခံပြဲက်င္းပခ်ိန္ႏွင့္တြက္၍ အလွျပင္ခ်ိန္ကို လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ ေပးထားပါ။

 

ေမးခြန္းေမးျခင္း

 

အလွျပင္ေနစဥ္အတြင္း အလွဖန္တီးရွင္အား လိုအပ္ေသာ အလွျပင္ပစၥည္းအေသးအမႊားေလးမ်ား ဘာလိုအပ္သည္ကို ေမးထားပါ။

 

အပိုေၾကးေပးဖို႔မေမ့ျခင္း

 

အလွျပင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ မိမိစိတ္တိုင္းက် ေက်နပ္မႈရွိပါက အပိုေၾကးေပးေဆာင္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 14:51
Rate this item
(2 votes)