ဓာတ္ပံုဆရာကိုေမးျမန္းရမည့္ေမးခြန္းမ်ား

ဓာတ္ပံုဆရာကိုေမးျမန္းရမည့္ေမးခြန္းမ်ား

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ဓါတ္ပံု႐ိုက္ခိုင္းမယ့္ ဓါတ္ပံုဆရာကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ

ေမးျမန္းရမယ့္ ေမးခြန္းေတြကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဓါတ္ပံုဆရာ ေလးငါးေယာက္ခန္႔ကို ေမးၿပီးေတာ့မွ ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ဓါတ္ပံုဆရာေတြထဲက မိမိနဲ႔ မိမိမဂၤလာေဆာင္အတြက္ သင့္ေတာ္မယ့္ ဓါတ္ပံုဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

-  မဂၤလာေန႔ရက္မွာ ဓါတ္ပံု႐ိုက္ေပးဖို႔ ရက္ခ်ိန္းအားရဲ႕လား

-  ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ ရက္ခ်ိန္းယူထားရမလဲ

-  ဓါတ္ပံုဆရာသက္တမ္း ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ

-  မဂၤလာေဆာင္ ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္႐ိုက္ဖူးလဲ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႐ိုက္ဖူးတယ္ဆိုရင္ အခု မိမိလုပ္မယ့္ မဂၤလာပြဲပံုစံလိုမ်ိဳး ႐ိုက္ေပးဖူးရဲ႕လား။

-  ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးကို ႐ိုက္ကူးေပးတာ ကြ်မ္းက်င္ပါသလဲ

-  အခုလက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ဓါတ္ပံုအေပၚ ခံယူခ်က္အျမင္ႏွင့္ အျခားဓါတ္ပံုဆရာမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေနမႈ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈအျမင္ကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။

-  ယခင္႐ိုက္ဖူးခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုနမူနာမ်ားကို ျပသေပးႏိုင္မလား။ ရွိတဲ့ပံုေတြကေရာ သူရဲ႕လက္ရာေတြပဲလား။ ဘယ္အခ်ိန္က ႐ိုက္ထားတာေတြလဲ။

-  ဘယ္လိုကင္မရာအမ်ိဳးအစားနဲ႔ အျခားေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳေပးေနသလဲ

-  ဒစ္ဂ်စ္တယ္နဲ႔ဖလင္ ဘာနဲ႔႐ိုက္ေပးလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုး ႐ိုက္ေပးတာလား။

-  ကာလာနဲ႔ ႐ိုက္ေပးတာလား။ အျဖဴအမဲနဲ႔ ႐ိုက္ေပးတာလား။

-  မိမိ ႐ိုက္ခ်င္တဲ့ပံုစံ အမ်ိဳးအစား၊ အေနအထားေတြကို ေျပာျပလို႔ေရာ ရရဲ႕လား

-  မဂၤလာပြဲခ်ိန္အတြင္း ႐ိုက္ထားၿပီးသားဓါတ္ပံုေတြကို ခ်က္ခ်င္း စလိုက္႐ႈိးနဲ႔ ပြဲခ်ိန္အတြင္း ျပန္ျပေပးလား။

 

အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး ကိုယ္ရဲ႕စိတ္ႀကိဳက္သေဘာက်တဲ့ ဓာတ္ပုံဆရာေကာင္းေကာင္း တစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 17:48
Rate this item
(1 Vote)