မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဓါတ္ပံုဆရာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေမးျမန္းရမယ့္ ေမးခြန္းမ်ား

မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဓါတ္ပံုဆရာကို  ေရြးခ်ယ္ၿပီး  ေမးျမန္းရမယ့္ ေမးခြန္းမ်ား google.com

ေအာက္မွာ မဂၤလာေဆာင္အတြက္ ဓါတ္ပံုရိုက္ခိုင္းမယ့္ ဓါတ္ပံုဆရာကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ေမးျမန္းရမယ့္ ေမးခြန္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

အဆိုပါေမးခြန္းေတြကို ဓါတ္ပံုဆရာ ေလးငါးေယာက္ခန္႔ကို ေမးၿပီးေတာ့ ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ဓါတ္ပံုဆရာေတြထဲက မိမိနဲ႔ မိမိ မဂၤလာေဆာင္အတြက္ သင့္ေတာ္မယ့္ ဓါတ္ပံုဆရာေကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အေျခခံေမးခြန္းမ်ား

 

မဂၤလာေန႔ရက္မွာ ဓါတ္ပံုရိုက္ေပးဖို႔ ရက္ခ်ိန္းအားရဲ့လား?

 

ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ ရက္ခ်ိန္းယူထားရမလဲ?

 

ဓါတ္ပံုဆရာသက္တမ္း ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ?

 

မဂၤလာေဆာင္ ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္ရိုက္ဘူးလဲ? ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိုက္ဘူးတယ္ဆိုရင္ အခု မိမိလုပ္မယ့္ မဂၤလာပြဲပံုစံလိုမ်ိဳး ရိုက္ေပးဘူးရဲ့လား?

 

ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးကို ရိုက္ကူးေပးတာ ကြ်မ္းက်င္သလဲ? (ဥပမာ - ထံုးတမ္းဓေလ့ရိုးရာဓါတ္ပံုေတြ၊ သတင္းေထာက္ဓါတ္ပံု၊ ဖန္တီးမႈဓါတ္ပံု စသည္)

 

သူအခုလက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ဓါတ္ပံုအေပၚ ခံယူခ်က္အျမင္ႏွင့္ အျခား ဓါတ္ပံုဆရာမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေနမႈ ကြဲျပားျခားနားမႈအျမင္ကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။

 

ယခင္ရိုက္ဖူးခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုနမူနာမ်ားကို ျပသေပးႏိုင္မလား? ရွိတဲ့ပံုေတြကေရာ သူရဲ့ လက္ရာေတြပဲလား? ဘယ္အခ်ိန္က ရိုက္ထားတာေတြလဲ? စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းရပါမယ္။

 

ဘယ္လိုကင္မရာအမ်ိဳးအစားနဲ႔ အျခားေထာက္ကူပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳေပးေနသလဲ?

 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နဲ႔ ဖလင္ ဘာနဲ႔ရိုက္ေပးလဲ ? ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုး ရိုက္ေပးရဲ့လား?

 

မွတ္သားရန္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေသာ ကြ်မ္းက်င္ ဓါတ္ပံုဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဓါတ္ပံုေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္မွာ အသံုးျပဳပစၥည္းထက္ သူရဲ႕အယူအဆနဲ႔ လက္ေပၚမွာသာမူတည္ေနပါတယ္။

 

လူအမ်ားစုအေနျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နဲ႔ ဖလင္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးနဲ႔ ရိုက္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြမွာ ဘာကြာလဲဆိုတာကို မေျပာျပတတ္ပါဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖလင္နဲ႔ရိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီဂ်စ္တယ္နဲ႔ရိုက္တာထက္ လုပ္ငန္းစဥ္ နည္းနည္းပိုၾကာတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါအျပင့္ တျခားအားနည္းအားသာခ်က္ေလးေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။

 

ကာလာနဲ႔ရိုက္တာလား? အျဖဴအမဲရိုက္ေပးတာလား?

 

မိမိ ရိုက္ခ်င္တဲ့ပံုစံ အမ်ိဳးအစား၊ အေနအထားေတြကို ေျပာျပလို႔ေရာ ရရဲ့လား?

 

မဂၤလာပြဲခ်ိန္အတြင္း ရိုက္ထားၿပီးသားဓါတ္ပံုေတြကို ခ်က္ခ်င္း စလိုက္ရႈိးနဲ႔ ပြဲခ်ိန္အတြင္း ျပန္ျပေပးလား? ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေအာင္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားက တခ်ိဳ႕မဂၤလာပြဲေတြမွာ လုပ္တတ္ပါတယ္။

 

မဂၤလာပြဲေန႔ရက္မတိုင္မီ မဂၤလာပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိခ်င္တဲ့ အျခားဘာ အခ်က္ေတြရွိေသးလဲ?

 

အရင္အလုပ္အပ္ခဲ့ဘူးသူမ်ားကို ေမးျမန္း၍ ရမရ ေမးၾကည့္ပါ။

 

မွတ္သားရန္ - ဓါတ္ပံုဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိၿပီး အဆိုပါအခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ဆိုင္းတြေနမည္မဟုတ္ပါ။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 14:43
Rate this item
(1 Vote)