ဥေရာပသို႔ ေရႊဆုိင္းတင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာမွတစ္ဆင့္ ဒူဘိုင္းသို႔ ေရႊတင္ပို႔ေရး ကုမၸဏီသံုးခု ခြင့္ျပဳရန္ရွိ

ဥေရာပသို႔ ေရႊဆုိင္းတင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာမွတစ္ဆင့္ ဒူဘိုင္းသို႔ ေရႊတင္ပို႔ေရး ကုမၸဏီသံုးခု ခြင့္ျပဳရန္ရွိ google

ဥေရာပသို႔ ေရႊဆုိင္းမ်ား တင္ပို႔ရန္ႏွင့္ အာဖရိကမွ ေရႊမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ဒူဘိုင္းသို႔ တင္ပို႔ႏုိင္ေရး အပါအဝင္ ကုမၸဏီသံုးခုအား ေရႊတင္သြင္း၊

 

တင္ပို႔ျခင္း ခြင့္ျပဳရန္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာခဲ့ပါတယ္္။

 

အခြန္ကိစၥမ်ား ညႇိႏိႈင္းၿပီးစီးပါက ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏႀကီးမား၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

 

ေကာ္မရွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ၎ကဆုိခဲ့ပါတယ္။

 

‘‘ကုမၸဏီသံုးခု ေဆြးေႏြးတာပါ။ အကုန္လံုးေတာ့ ခြင့္ျပဳဖို႔ရွိပါတယ္။ အခြန္ကိစၥေတြေၾကာင့္ ျမတ္၊ မျမတ္ တြက္ခ်က္ေနၾကတာပါ’’ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။ 

 

ဥေရာပသို႔ ေရႊဆုိင္းမ်ား တင္ပို႔ရန္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုက စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရႊဆုိင္းမ်ား အလွဆင္ရန္ ပထမဆံုး တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

ဒူဘုိင္း ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အာဖရိကရွိ သန္႔စင္မႈအဆင့္ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည့္ ေရႊမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္း၍ ၉၉ ရာခုိင္ ႏႈန္းအဆင့္ထိ သန္႔စင္ကာ

 

ဒူဘုိင္းသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊတင္သြင္းမႈ အနည္းဆံုးေလး တန္မွ ၁၀ တန္အထိ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ဆုိခဲ့ပါတယ္။

 

ျပည္တြင္းမွ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေဟာင္ေကာင္သို႔ ေရႊတင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္မွ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္တင္သြင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိခဲ့ပါတယ္။

 

ေရႊတင္ပို႔၊ တင္သြင္းရာတြင္ ႀကိဳတင္ခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားပါဝင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခစရိတ္ သုည ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရပါမည္။

 

အစိုးရက ေရႊျပည္ပတင္ပို႔၊ တင္သြင္းျခင္းကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ ပထမဆံုး တရားဝင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ေရႊမ်ားကို တင္သြင္း

 

တင္ပို႔ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားက ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္ ပစၥည္းခြန္မ်ားေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ေရႊလက္ဝတ္ရတနာ ပို႔ေဆာင္ျခင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုကသံုးႀကိမ္တင္ပို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာခဲ့ပါတယ္

 

Source: Logistics Guide

 

Gold & Jewellery Buying Guide

 

Read times Last modified on Monday, 23 September 2019 15:14
Rate this item
(0 votes)
Tagged under