အေမရိကန္-တရုတ္ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေနတဲ့ကမာၻ႕ေရႊေစ်းကြက္

အေမရိကန္-တရုတ္ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေနတဲ့ကမာၻ႕ေရႊေစ်းကြက္ google

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕ ကမာၻ႕ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာတစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 1474.8 ေပါက္ေစ်းရွိေနပါတယ္။

 

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕ေစ်းနဲ႕ယွဥ္ပါက ၀.၅၀ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ရာခုိင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ ၀.၀၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာတာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။

 

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕မွာေတာ့ ကမာၻ႕ေရႊေစ်းႏႈန္းက တစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅၆.၉၀ ေဒၚလာေစ်းထိနိမ့္က်ေနပါတယ္။ နုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕မွာေတာ့

 

ကမာၻ႕ေရႊေစ်းက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၇၅.၄၀ ေဒၚလာေစ်းထိျမင့္တက္သြားပါတယ္။

 

အခုလက္ရွိမွာလည္းကမာၻ႕ေရႊေစ်းႏႈန္းက တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာတာကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။

 

ဒီလိုကမာၻ႕ေရႊေစ်းျမင့္တက္လာျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုကေတာ့ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က တရုတ္သြင္းကုန္ေတြအေပၚအခြန္တုိးျမွင့္ေကာက္ခံ

 

မယ္လုိ႕ျခိမ္းေျခာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အေမရိကန္နဲ႕တရုတ္တို႕ရဲ႕ကုန္သြယ္မႈအေပၚစိုးရိမ္မႈေတြျမင့္တက္လာျခင္းရဲ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ယခုလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပသူေတြနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ဥပေဒမူၾကမ္းကို အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ကေနပဲ

 

အတည္ျပဳျပဌာန္းလုိက္တဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းအေျခအေနကေတာ့ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားကေတာ့ ၁၁၈၇၀၀၀ က်ပ္ရွိၿပီးေတာ့

 

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕ေစ်းႏႈန္းနဲ႕ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၅၀၀ က်ပ္တက္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

 

<<< Unicode >>>

 

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕ ကမာၻ႕ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာတစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 1474.8 ေပါက္ေစ်းရွိေနပါတယ္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕ေစ်းနဲ႕ယွဥ္ပါက ၀.၅၀ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ရာခုိင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ ၀.၀၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာတာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕မွာေတာ့ ကမာၻ႕ေရႊေစ်းႏႈန္းက တစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅၆.၉၀ ေဒၚလာေစ်းထိနိမ့္က်ေနပါတယ္။ နုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕မွာေတာ့

ကမာၻ႕ေရႊေစ်းက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၇၅.၄၀ ေဒၚလာေစ်းထိျမင့္တက္သြားပါတယ္။

အခုလက္ရွိမွာလည္းကမာၻ႕ေရႊေစ်းႏႈန္းက တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာတာကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။

ဒီလိုကမာၻ႕ေရႊေစ်းျမင့္တက္လာျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုကေတာ့ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က တရုတ္သြင္းကုန္ေတြအေပၚအခြန္တုိးျမွင့္ေကာက္ခံ

မယ္လုိ႕ျခိမ္းေျခာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အေမရိကန္နဲ႕တရုတ္တို႕ရဲ႕ကုန္သြယ္မႈအေပၚစိုးရိမ္မႈေတြျမင့္တက္လာျခင္းရဲ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ယခုလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပသူေတြနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ဥပေဒမူၾကမ္းကို အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ကေနပဲ

အတည္ျပဳျပဌာန္းလုိက္တဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းအေျခအေနကေတာ့ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားကေတာ့ ၁၁၈၇၀၀၀ က်ပ္ရွိၿပီးေတာ့

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕ေစ်းႏႈန္းနဲ႕ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၅၀၀ က်ပ္တက္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

Read times
Rate this item
(0 votes)