ေက်ာက္စိမ္းကိုထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိေအာင္ဘယ္လုိထားသင့္လဲ???

ေက်ာက္စိမ္းကိုထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိေအာင္ဘယ္လုိထားသင့္လဲ??? google

ေက်ာက္စိမ္းကိုစြဲစြဲျမဲျမဲၾကိဳက္ႏွစ္သက္စြာ ဝတ္ဆင္တတ္သူမ်ားအတြက္ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

 

ဂရုတစုိက္ဝတ္ဆင္ျခင္းနွင့္ ေဆးေၾကာသန္႕စင္ျခင္း

 

(၁) “ဘီ”ေက်ာက္စိမ္းၾကံ႕ခုိင္ျခင္းႏွင့္ၾကာရွည္ခံႏုိင္ျခင္း ဂုဏ္သတိၱိသည္ “ေအ”ေက်ာက္စိမ္းကဲ့သို႕မျမင့္မားပါ။

 

ထုိ႕ေၾကာင့္တစ္စုံတစ္ခုႏွင့္ ရုိက္မိပါက ၾကိဳးပဲ့ႏုိင္သည္။ တုိက္ရုိက္က်ေသာေနေရာင္ျခည္ထိျခင္းမွေရွာင္ရွားပါ။

 

ေရႏွင့္ေရခ်ိဳးပါက “ဘီ”ေက်ာက္စိမ္းကိုခၽြတ္ထားပါ။ ေက်ာက္စိမ္းရွိ ေပၚလီပလပ္စတစ္အရည္ေပ်ာ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၂) “စီ”ေက်ာက္စိမ္း၏အေရာင္သည္အခ်ိန္ၾကာလာသည္နွင့္အမွ်အေရာင္ေဖ်ာ့သြားနုိင္သည္။

 

ေတာက္ပေသာအလင္းေရာင္နွင့္အပူကိုမထိေတြ႕ေစရန္ဂရုစိုက္ပါ။

 

(၃) သဘာဝေက်ာက္စိမ္းသည္ၾကံ႕ခုိင္ျခင္းႏွင့္ ၾကာရွည္ခံျခင္း ဂုဏ္သတိၱိေၾကာင့္ ၎ကုိေဆးေၾကာသန္႕စင္ရန္လြယ္ကူပါသည္။

 

အထည္၏ၾကားတြင္ ကပ္ေနေသာအညစ္အေၾကးနွင့္ဖုန္မႈန္႕ကိုဖယ္ရွားရန္ ေပ်ာ့ေသာသြားပြတ္တံအသုံးျပဳပါ။

 

အေမႊးႏုမရွိေသာအဝတ္ျဖင့္သုတ္၍ အေျခာက္ခံပါ။

 

(၄) ေကာ္ဖတ္မ်ားနွင့္သြားတုိက္ေဆးကိုအသုံးမျပဳပါႏွင့္။ အမိုးနီးယားပါဝင္ေသာေဆးေၾကာသည့္ပစၥည္းကို သုံးႏုိင္သည္။

 

(၅) အေရာင္ခၽြတ္ေဆးကိုမည္သည့္အခါမွ်မသုံးပါႏွင့္။ ၎တြင္ပါဝင္ေသာကလုိရင္းသည္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အထည္ပစၥည္း၏

 

အခ်ိဳ႕အစိတ္အပုိင္းကုိပ်က္စီးေစႏုိင္ပါသည္။

 

ေရကူးကန္အမ်ားစုသည္ ကလုိရင္းထည့္ထားတတ္သျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္၏အထည္အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကိုပ်က္စီးေစႏုိင္ပါသည္။

 

(၆) ေက်ာက္စိမ္းသည္ အက္ရာမ်ားမရွိပါက ultrasound cleaning နည္းျဖင့္သန္႕စင္နိုင္ပါသည္။

 

(၇) ေရပူကိုမသုံးရပါ။ အက္ကြဲႏုိင္ပါသည္။

 

(၈) အားကစား၊ သို႕မဟုတ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနစဥ္အတြင္းေက်ာက္စိမ္းလက္ဝတ္ရတနာအထည္ပစၥည္းကုိခၽြတ္ထားရပါမည္။

 

(၉) အံဆြဲတစ္ခုအတြင္းသို႕ေက်ာက္မ်က္ရတနာအထည္ပစၥည္းကိုမည္သည့္အခါမွ်ပစ္မထည့္ပါႏွင့္။

 

ေက်ာက္စိမ္းအခ်င္းခ်င္းသည္ ပြတ္တုိက္၍ျခစ္ရာထင္ႏုိင္ပါသည္။

 

(၁၀) ေက်ာက္စိမ္းတစ္ပြင့္ခ်င္းကိုေပ်ာ့ေျပာင္းေသာဝါဂြမ္းေအာက္ခံအထိုင္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာအိတ္ငယ္တြင္

 

သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖင့္ တစ္ခုႏွင္တစ္ခုပြန္းစားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိ္ငသည္။

 

(၁၁) ေက်ာက္မ်က္ရတနာအထည္တုိ႕၏စြန္ကုပ္ကိုပုံမွန္စစ္ေဆးပါ။

 

(၁၂) မိမိ၏ေက်ာက္မ်က္ရတနာအထည္မ်ားကိုဓာတ္ပုံရိုက္၍ သိမ္းဆည္းထားပါ။

 

အခိုးခံရေသာအခါ သို႕မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆုံးေသာအခါတြင္ အေရးၾကီးေသာသက္ေသအေထာက္အထားတစ္ခုအျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

 

(၁၃) ေက်ာက္စိမ္းကိုဝတ္ဆင္ထားေသာအခ်ိန္အခါတြင္ဆံပင္ကိုေဆးျဖန္းျခင္းႏွင့္ ေရေမႊးအသုံးျပဳျခင္းကုိေရွာင္ပါ။

 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ေရႊတြင္ပါဝင္ေသာ သတၱဳစပ္မ်ားကို အညိဳေရာင္ေျပာင္းေစပါသည္။

 

Source:ျမန္မာေက်ာက္စိမ္း

 

GOLD & JEWELLERY BUYING GUIDE

Read times
Rate this item
(0 votes)