ေကာင္မေလးေတြ လံုးဝလွည္႕ မၾကည္႕သင္႔ တဲ ႔လူမ်ိဳးဆိုတာ

ေကာင္မေလးေတြ လံုးဝလွည္႕ မၾကည္႕သင္႔ တဲ ႔လူမ်ိဳးဆိုတာ google

တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြ ရည္းစားေဟာင္းက ကိုယ့္ကိုဘယ္လုိပဲနာၾကည္းေအာင္လုပ္ခဲ့ခဲ့ ခ်စ္ေနတုနး္ပါပဲ။ ရည္းစားေဟာင္းကျပန္တဲြၾကဖုိ႕

ေျပာလာရင္းလည္း ျပန္တဲြပစ္ဖုိ႕ ၀န္မေလးၾကတဲ့ မိန္းကေလးေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိမ်ိဳး သင့္အေပၚ နာၾကည္းေအာင္ လုပ္သြားတဲ့ ရည္းစားေဟာင္းေတြကိုေတာ့ ျပန္မတဲြသင့္သလုိ လွည့္ေတာင္မၾကည့္သင့္ေတာ့ပါဘူး။ ပ်ိဳေမေတြ ျပန္လွည့္မၾကည့္သင့္တဲ့ ရည္းစားေဟာင္းေတြကေတာ့ …

ကုိယ့္အေၾကာင္းကို အပုတ္ခ်သြားတဲ့ သူမ်ိဳး


မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲဲ႕ပတ္ ဆုိတဲ့အတုိင္း သင့္အေၾကာင္းေတြကို အပုတ္ခ်သြားတဲ့သူမ်ိဳးကို လုံး၀ျပန္လွည့္မၾကည့္သင့္ပါဘူး။ သင့္နဲ႕လမ္းခဲြခဲ့ျပီးေနာက္မွာ သင့္အေၾကာင္းေတြကို အပုတ္လုိက္ေျပာတတ္တဲ့ရည္းစားေဟာင္းမ်ိဳးကို ျပန္မတဲြသင့္ပါဘူး။ အဲ့လုိလူမ်ိဳးက စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ နိမ့္က်္ေနသူေတြျဖစ္လို႔ပါ။ ဘယ္ေလာက္ပဲခ်စ္ခ်စ္ ဒီလိုရည္းစားေဟာင္းမ်ိဳးကိုေတာ့ ျပန္မတဲြပါနဲ႕။

 

အရွက္ခဲြခဲ့တဲ့ သူမ်ိဳး

 

သင့္မွာ သူ႔႔အရွက္ခဲြစရာကိစၥရွိေနတယ္ဆုိရင္ သင့္ကိုအရွက္ခဲြခဲ့ဖုိ႕ ၀န္မေလးတဲ့သူမ်ိဳးပါ။ ေနာက္ျပီး သင့္နဲ႕မေက်နပ္စရာကိစၥတစ္ခုခုျဖစ္သြားျပီးရင္ သင့္ကိုမေက်နပ္လုိ႕အရွက္ခဲြခဲ့တဲ့သူမ်ိဳးကို လုံး၀ျပန္မတဲြပါနဲ႕။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို အရွက္ခဲြခဲ့တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကေတာ့ လုံး၀ကို စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးပါ။ သူနဲ႕မတဲြလုိ႕ဆုိျပီး မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အရွက္ခဲြခဲ့တာက ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕လကၡဏာမဟုတ္ပါဘူး။

 

 

အခ်စ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းနဲ႕ ေဖာက္ျပန္သြားတဲ့ သူမ်ိဳး

 

ေဖာကျ္ပန္သြားတဲ့ရည္စားေဟာင္းမ်ိဳးကိုေတာ့ လုံး၀ကိုနာၾကည္းျပီး ျပန္မလွည့္ၾကည့္သင့္တဲ့ သူမ်ိဳးပါ။ တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြက ရည္းစားေဟာင္းကိုအရမ္းခ်စ္ခဲ့ေတာ့ ျပန္တဲြဖုိ႕လက္ခံတာမ်ိဳးလည္းရွိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပ်ိဳေမေတြ လုံး၀ျပန္မတဲြသင့္တဲ့့ ရည္းစားေဟာင္းမ်ိဳးက ေဖာက္ျပန္သြားတဲ့သူမ်ိဳးပါ။ အဲ့လိုလူမ်ိဳးက ဒုတိယအခြင့္အေရးမ်ိဳးနဲ႕မတန္လုိ႕ပါ။

 

 

 

Myanmar Wedding Guide

Read times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under