အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားအမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ရတတ္တဲ့ ဓမၼာ၊ေသာက၊အင္းဝ၊ရာဇာ

အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားအမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ရတတ္တဲ့ ဓမၼာ၊ေသာက၊အင္းဝ၊ရာဇာ google

ဓမၼာ – ေသာက – အင္းဝ – ရာဇာ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ားအတြက္ 

ေဗဒင္ဆရာဘ၀ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားထဲတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား အမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ရတတ္၏။ ေရွးအခါတုန္းကဆရာသမားမ်ားက ေဗဒင္ဆရာမ်ား ေဗဒင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳရန္အတြက္ မွတ္ရလြယ္ကူစိမ့္ေသာငွာ ဓမၼာ ေသာက အင္း၀ ရာဇာ အိမ္ေထာင္ဘက္ အသက္မရွည္ရာ စသည္ျဖင့္ လကၤာမ်ား စပ္၍သင္ေပးထားခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

ထိုလကၤာမ်ားကို ေဗဒင္ပညာနဲ႕မနီးစပ္သူမ်ားကယူကာ စေနႏွင့္ ၾကာသပေတး ၊ ေသာၾကာႏွင့္ တနလၤာ ၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ ဗုဒၶဟူး ၊ ရာဟုႏွင့္ အဂၤါ လက္မထပ္ေကာင္း၊ လက္ထပ္ပါက အိမ္ေထာင္သက္မရွည္ စသည္ျဖင့္ ေကာက္ယူၾကတယ္။ မည္သို႔ျဖစ္သည္မသိ ထိုအယူအဆဟာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အထူးသတိထားၾကေသာ အယူအဆတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားေလသည္။

 

 

ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ဓမၼာ ေသာက အင္း၀ ရာဇာ အိမ္ေထာင္ျပဳထားၾကေသာ သူမ်ားက အိမ္ေထာင္မၿမဲ၊ ကြဲမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေဗဒင္လာေမးၾကေလရာ လူတိုင္းကိုနားလည္ေအာင္ရွင္းျပရသည္မွာလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုကဲ့သို႔ စေနႏွင့္ ၾကာသပေတး ၊ ေသာၾကာႏွင့္ တနလၤာ ၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ ဗုဒၶဟူး ၊ ရာဟုႏွင့္ အဂၤါ အိမ္ေထာင္ျပဳထားၾကသူမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး အညံ့အခို္က္ ကင္းေ၀းေစသာနည္းတစ္ခုကို ျပန္လည္ တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

 

 

ဓမၼာ

စေနသားသမီးႏွင့္ ၾကာသပေတးသားသမီး အိမ္ေထာင္ျပဳထားသူမ်ား အေနနဲ ့ ပိေတာက္သားကို (၁၂)လက္မ အလ်ားျဖတ္ပါ။ သစ္သားေခ်ာင္း ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖတ္ပါ။ ထိုသစ္သားေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေရႊခ်ပါ။ ထိပ္အသီးသီး၌ ဖဲႀကိဳးနီႏွင့္ရစ္ပတ္ကာ လင္မယားႏွစ္ဦးေနေသာေနရာ၏ အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။

 

 

ေသာက

ေသာၾကာသားသမီးႏွင့္ တနလၤာသားသမီး အိမ္ေထာင္ျပဳထားပါက ရန္ဓာတ္ပ်ယ္ေစရန္ ကသစ္သားကို ()လက္မ အလ်ားျဖတ္ပါ။ သစ္သားေခ်ာင္း ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖတ္ပါ။ထိုသစ္သားေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေရႊခ်ပါ။ ထိပ္အသီးသီး၌ ဖဲႀကိဳးအ၀ါႏွင့္ ရစ္ပတ္ကာ လင္မယားႏွစ္ဦးေနေသာ ေနရာ၏ အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။

 

 

အင္း၀

တနဂၤေႏြသားသမီးႏွင့္ ဗုဒၶဟူးသားသမီး အိမ္ေထာင္ျပဳထားသူမ်ား ၀င္အူသားကို ()လက္မ အလ်ားျဖတ္ပါ။ သစ္သားေခ်ာင္း ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖတ္ပါ။ ထိုသစ္သားေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေရႊခ်ပါ။ ထိပ္အသီးသီး၌ အျပာရင့္ေရာင္ ဖဲႀကိဳးႏွင့္ ရစ္ပတ္ကာ လင္မယားႏွစ္ဦးေနေသာ ေနရာ၏ အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။

 

 

ရာဇာ

ရာဟုသားသမီးႏွင့္ အဂၤါသားသမီး ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ ေစာင္းလွ်ားသားကုိ (၁၁)လက္မ အလ်ားျဖတ္ပါ။ သစ္သားေခ်ာင္း ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖတ္ပါ။ ထိုသစ္သားေခ်ာ္းႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေရႊခ်ပါ။ ထိပ္အသီးသီး၌ ဖဲႀကိဳးအစိမ္းေရာင္ ႏွင့္ ရစ္ပတ္ကာ လင္မယားႏွစ္ဦးေနေသာ ေနရာ၏ အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။

 

 

ထိုကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆြဲရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်ိန္အတိအက် လိုက္နာ ခ်ိတ္ဆြဲပါက ပိုမို၍ အက်ိဳးေပး ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ဓမၼာဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား – တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္ (၁၁) နာရီ(၄၅)မိနစ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။

 

 

ေသာကဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား – တနလၤာေန႔ နံက္()နာရီ မိနစ္(၂၀)တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။

 

 

အင္း၀ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား – ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲ ()နာရီ (၄၅)မိနစ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။

 

 

ရာဇာဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား – အဂၤါေန႔ ()နာရီ ()မိနစ္တြင္ ခ်တ္ဆြဲပါ။

 

 

Credit: ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္

Source: မေနာမယ

Read times Last modified on Monday, 11 February 2019 11:28
Rate this item
(1 Vote)