မဂၤလာေမာင္ႏွံတို႔ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ မဂၤလာပြဲမတိုင္မီႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား

မဂၤလာေမာင္ႏွံတို႔ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ မဂၤလာပြဲမတိုင္မီႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ၈ လ အလိုတြင္

* မဂၤလာရက္၊ အခမ္းအနားက်င္းပပံုေရြးခ်ယ္ရန္

* ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ရန္

* ဧည့္ခံပြဲ က်င္းပမည့္ ေနရာေရြးခ်ယ္ၿပီး စာရင္းေပးရန္

* က်န္းမာေရး စစ္ေဆးထားရန္

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ၆ လ အလိုတြင္

* ဖိတ္ၾကားမည့္ဧည့္သည္စာရင္းျပဳစုထားရန္

* ဧည့္ခံပြဲအတြက္ ေနရာ၊ အေကၽြးအေမြး၊ ပန္းအျပင္အဆင္၊ တီး၀ိုင္း၊ အခမ္းအနားမွဴး၊

   ဓာတ္ပံုႏွင့္ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးေရးကို ေသခ်ာစြာ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ထားရန္

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ၄ လ အလိုတြင္

* ဟန္းနီးမြန္းခရီးအတြက္ ခရီးသြားကုမဏီႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္

* Pre-wedding ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စီစဥ္ထားရန္

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ၂ လ အလိုတြင္

* မဂၤလာေမာင္ႏွံအတြက္ လက္ထပ္လက္စြပ္စီစဥ္ထားရန္

* Pre-wedding ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးထားရန္

* မဂၤလာဖိတ္စာအပ္ရန္

* မ်က္ႏွာတြင္ အဖုအပိန္႔ရွိသူမ်ား ဆရာ၀န္ႏွင့္ ကုသထားရန္

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ၂ ပတ္ အလိုတြင္

* သတုိ႔သမီးအတြက္ လိုက္ဖက္မည့္ ၀တ္စံု၊ မိတ္ကပ္ႏွင့္ ဆံထံုးအျပင္အဆင္၊ လက္၀တ္ရတနာမ်ားကို အႀကိဳ ျပင္ဆင္ထားရန္

* မဂၤလာပြဲတြင္ ကူညီမည့္သူမ်ားအား ဆက္သြယ္ထားရန္

* မဂၤလာဖိတ္စာမ်ားေ၀ရန္

* အလွဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ မ်က္ႏွာကို ေပါင္းတင္ထားရန္

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ၁ ရက္ အလိုတြင္

* သတုိ႔သမီး ေျခသည္း လက္သည္းမ်ား အလွျပင္ထားရန္

* စိတ္ကိုေပါ့ပါးစြာထားၿပီး ေစာေစာအနားယူရန္

* ေရမ်ားမ်ားေသာက္ထားရန္

* မဂၤလာပြဲေန႔တြင္

* နံနက္စာကို ေစာေစာစားထားပါ။ အစာ၀ေအာင္စားရန္

* ေရကို အနည္းငယ္သာေသာက္ထားရန္

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 14:46
Rate this item
(1 Vote)