အိမ္ေထာင္ေရးကိုု အထိခိုုက္ဆံုုးေသာ စကားႀကီး ၄ ခြန္း

အိမ္ေထာင္ေရးကိုု အထိခိုုက္ဆံုုးေသာ စကားႀကီး ၄ ခြန္း google.com

ေအာက္ပါစကား ၄ ခြန္းဟာ

လင္မယားေမတၱာ အထိခိုုက္ဆံုုး ျဖစ္ေစတဲ့

စကားလံုုးမ်ား ျဖစ္တယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။


သင္ေကာ ေျပာဆိုုမိပါသလား

 

၁။ မင္းဒီလိုု ထင္မယ္ဆိုုရင္လည္း

 


ငါမတတ္ႏိုုင္ဘူး။

 

၂။ ဘာေတြ ေရွာက္ေမးေနတာလဲ၊

 


မင္းကိုု ရွင္းျပလည္း မင္းနားမလည္ဘူး၊

 

၃။ ဘယ္သူဘယ္သူရဲ႕ မိန္းမ

 

( ေယာ့က္်ား ) ကိုုၾကည့္ၾကည့္လိုုက္၊

 


မင္းကိုုယ္မင္း ျပန္ၾကည့္ၾကည့္လိုုက္။

 

၄။ ကေလးအတြက္ မဟုုတ္ဘူးဆိုုရင္

 


ငါမင္းနားမွာ မရိွတာ ၾကာလွၿပီ။

 

ေျပာမိခဲ့လို႔ရိွရင္ ေနာင္မေျပာမိေအာင္

 


ဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

 

Credit;Aung Ko Latt

Readmore;ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္္ႏိုင္တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္မိၿပီဆိုရင္………

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 10:36
Rate this item
(2 votes)